Uiterst succesvolle lezing dr. Innemee

Afgelopen woensdagavond 9 december gaf dr. Karel Innemee een zeer boeiende lezing over mysterieculten in het Romeinse Rijk. Zo sprak hij onder andere over Mithras en een van zijn heiligdommen in Huwarte. De lezing trok een volle zaal met mensen!

Lezing innemee

Samenvatting:

Met de groei van het Romeinse Rijk was er ook sprake van een groeiende uitwisseling van religieuze ideeën tussen Oost en West. Niet alleen het Christendom verspreidde zich vanuit Palestina over de hele Mediterrane wereld, ook andere oosterse cultussen werden in toenemende mate populair. Isis werd vanuit Egypte naar Italië en verder gebracht en de mogelijk van oorsprong Perzische god Mithras, geassocieerd met de zonnegod Sol Invictus, werd uitermate populair, met name onder soldaten. Door de geheimhoudingsplicht van de volgelingen weten we vrij weinig over de precieze rituelen. Van Syrië tot aan Londen zijn zulke Mithras-heiligdommen (mithrea) gevonden en één van de meest recente en meest opzienbarende werd eind 20e eeuw in Huwarte (Syrië) gevonden. De spreker was betrokken bij de ontdekking en opgraving van dit Mithras-heiligdom en aan de hand hiervan wordt een beeld gegeven van hoe mysterie-cultussen zich verspreidden en ontwikkelden, ook in Noord-West Europa.

Lezingen 2016 aangekondigd

Ook in 2016 zullen er weer verschillende lezingen worden georganiseerd in ons museum!

De VVvA (Vereniging Vrienden van Archeon) en de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland) organiseren maandelijks leuke thematische lezingen. Van het programma voor de VVvA lezingen is al een groot gedeelte bekend gemaakt. Uiteraard zijn dit nog werktitels en zal er steeds meer informatie bekend worden over de lezingen.

Bekijk het overzicht op:

http://www.archeologiehuiszuidholland.nl/zien-en-doen/lezingen

Tentoonstelling 'Leven langs de Limes – Voorburg' in Archeologiehuis Zuid-Holland VERLENGD!

De tentoonstelling over Romeins Voorburg in het Archeologiehuis Zuid-Holland, het archeologiemuseum van de provincie Zuid-Holland en Archeon, is inmiddels door duizenden mensen bezocht. Bezoekers reageren enthousiast op deze kleine, maar informatieve en onthullende tentoonstelling. Daarom is besloten de looptijd te verlengen tot en met maart 2016.

In de Romeinse tijd lag in Voorburg een heuse stad, Forum Hadriani genaamd. Ontdekkingen in het havengebied van deze stad en spectaculaire nieuwe inzichten in de loop van het kanaal van Corbulo, dat Forum Hadriani verbond met de Oude Rijn (Limes), geven een beeld van het Romeinse watermanagement.

De Limes
Aan het begin van onze jaartelling viel het zuidelijke deel van Nederland onder Romeinse heerschappij. Na mislukte pogingen om ook Noord-Nederland en de rest van Duitsland te onderwerpen, kozen de Romeinen voor de Oude Rijn als noordelijke grens van hun rijk. Op de zuidoever van die rivier ontstond een uitgebreid systeem van forten en wachttorens. Dit werd gedurende drie eeuwen bevolkt door Romeinse soldaten, die zich van Katwijk aan Zee tot Millingen aan de Rijn inzetten om invallen van het 'barbaarse' volk ten noorden van de Rijn af te slaan. We noemen deze militaire zone de 'Limes', naar het Latijnse woord voor grens. De Limes is tegenwoordig het grootste archeologische monument van Europa.

 image001  image003
 Overzichtskaart van de Limes in Zuid-Holland Logo Limes-tentoonstellingen Archeologiehuis Zuid-Holland

Ontdekkingen

De tweede tentoonstelling in de Limes-reeks behandelt de aanleg van het kanaal van Corbulo en het ontstaan van de stad Forum Hadriani op de oever van dit kanaal. Recent is nieuw onderzoek uitgevoerd naar de precieze loop van het kanaal in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarbij is aan het licht gekomen dat de Romeinen niet schuwden om dwars door de strandwallen heen te graven en flink gebruik te maken van beschoeiingsmogelijkheden.

Daarnaast is duidelijk vastgesteld dat de Romeinen het kanaal 'droog groeven', dat wil zeggen dat zij zo lang mogelijk een dam lieten staan, zodat ze het kanaal konden graven zonder dat er water in stond. Omdat ook bij dit onderzoek geen duidelijke aanwijzingen zijn gevonden voor groot en intensief baggeronderhoud, lijkt het vrij zeker dat het (noordelijk deel van het) kanaal waarschijnlijk maar relatief kort in gebruik geweest is, ongeveer tot het midden van de tweede eeuw AD. Dit is opmerkelijk, omdat de bloeitijd van Forum Hadriani langer duurde.

Aan de hand van vondsten, kaarten en afbeeldingen schetst de tentoonstelling de geschiedenis van het onderzoek naar zowel het kanaal als het Forum en wordt inzicht geboden in de weg- en waterwegen in Zuid-Holland in de Romeinse tijd.

image005  image007
Reconstructie van het Kanaal van Corbulo in de Rietvink in Leidschendam-Voorburg  Opgraving van de haven van Forum Hadriani 

Vier tentoonstellingen

De tentoonstelling is de tweede in een serie van vier die in het kader van de Erfgoedlijn Limes door de provincie Zuid-Holland mogelijk wordt gemaakt. Eerder was een tentoonstelling over Alphen aan den Rijn te zien, waar in de Romeinse tijd een fort gelegen was. Volgend jaar zullen Limes-vondsten uit achtereenvolgens Bodegraven en Zwammerdam de revue passeren.

Het Archeologiehuis Zuid-Holland
De tentoonstelling is te zien in het Archeologiehuis Zuid-Holland: Archeonlaan 1a, 2408 ZB Alphen aan den Rijn. In het Archeologiehuis zijn bijzondere archeologische vondsten uit de provincie te bewonderen, ondersteund met maquettes, reconstructies en audiovisuele presentaties. Voor meer informatie: http://www.archeologiehuiszuidholland.nl/plan-je-bezoek/openingstijden-en-tarieven

Nationale Archeologiedagen - Een groot succes!

1Zaterdag 17 oktober heeft wethouder Kees van Velzen (Gemeente Alphen aan den Rijn) de Nationale Archeologiedagen bij Museumpark Archeon en het Romeins Museum (Archeologiehuis) geopend. Samen met de bezoekers ging de wethouder op zoek naar Romeinse sporen in de grond. Bij de ingang van Archeon en het Archeologiehuis is een heuse archeologische opgraving uitgezet, waar kinderen zelf op zoek kunnen naar Romeinse vondsten.

Tijdens de herfstvakantie is het nog mogelijk steeds om de archeologie te beleven in Alphen aan den Rijn. Bovenop de reguliere activiteiten en shows zal het nog steeds mogelijk zijn mee te doen in de opgravingen. Ook is er een interactieve prijsvraag waarbij door het beantwoorden van enkele archeologische vragen 2 kaartjes gewonnen kunnen worden voor het winterschaatsen in het Archeon. 

43

Het Archeologiehuis-Romeins Museum en Archeon zijn ook op TV geweest. Heeft U ons gemist? Kijk dan vanaf minuut 6 op de volgende website:

http://rtlxl.nl/#!/het-land-van-340258/a65a42c7-298a-3fd5-871c-877731681f9c

Witte Weekblad 'Dagen van de archeologie'

20151015witteweekblad

Persbericht AD: 'Schatzoeken in Archeologiehuis'

20151014schatzoekeninarcheologiehuis

Archeologiedagen: Graven naar duizend jaar oude objecten!

OpeningMuseum RB 0953 klein17 en 18 oktober 2015 is het zover, de Nationale Archeologie dagen in het Archeologiehuis Zuid-Holland. Kom je geluk beproeven in de kinderopgraving, deelnemen aan een interactieve prijsvraag of meelopen met een van de rondleidingen. Zaterdag 17 oktober, om 12 uur, vind de opening plaats waarbij de Nationale Archeologiedagen in het Archeologiehuis Zuid-Holland officieel van start zullen gaan.

Iedereen kan meedoen aan de georganiseerde activiteiten. In samenwerking met de AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, wordt er een kinderopgraving georganiseerd waarbij er, op zaterdag zelfs met metaaldetector, gezocht kan worden naar aardewerk en munten. En wat je vind mag je houden! Om nog eens extra na te kunnen genieten van de dag.

Op verschillende tijden zullen er in het Archeologiehuis rondleidingen worden geven langs de tentoonstelling. Tijdens deze rondleidingen zal u alles te weten komen over de geschiedenis van de provincie, waaronder de Romeinse Limes (een reeks forten langs de Rijn). Ook zal er een interactieve prijsvraag plaatsvinden waarbij, door het beantwoorden van enkele archeologische vragen, 2 kaartjes gewonnen kunnen worden voor het winterschaatsen in het Archeon.

Kortom, komt allen! En duik een dagje in de archeologie!

Kijk voor meer informatie over de Nationale Archeologiedagen en onze activiteiten op:

http://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/scherven-brengen-geluk-zoek-ze-zelf-en-test-je-geluk-in-de-quiz/

Website Archeologiehuis Zuid-Holland geheel vernieuwd & tentoonstelling ‘Leven langs de Limes – Alphen aan den Rijn’ digitaal te zien!

Vanaf heden is de website van het Archeologiehuis Zuid-Holland, het museum bij Archeon, geheel vernieuwd. In één oogopslag is voortaan te zien wanneer u het museum kunt bezoeken en wat er zoal te doen is. Bijzondere objecten uit de collectie en tijdelijke tentoonstellingen krijgen op de website speciale aandacht. Zo is de tentoonstelling over de Limes in Alphen aan den Rijn, die van 14 maart tot en met 28 juni te zien was in het Archeologiehuis, nu digitaal te bewonderen. Deze compleet digitale tentoonstelling is ronduit uniek!.

Archeologiehuis Zuid-Holland
Het Archeologiehuis Zuid-Holland, gevestigd bij Archeon in Alphen aan den Rijn, is het archeologisch museum van de provincie Zuid-Holland. In het Archeologiehuis zijn bijzondere archeologische vondsten uit de provincie te bewonderen, ondersteund met maquettes, reconstructies en audiovisuele presentaties.

2

Tentoonstelling
In de tentoonstelling 'Leven langs de Limes: Alphen aan den Rijn' staat het leven van de Romeinse soldaten in het fort in Alphen aan den Rijn centraal. Wie waren zij en wat deden ze de hele dag? Aan de hand van spectaculaire vondsten, die in belangrijke mate door vrijwilligers zijn verzameld, wordt hiervan een beeld geschetst. Klik hier om de tentoonstelling te zien!

De tentoonstelling is de eerste in een serie van vier die in het kader van de Erfgoedlijn Limes door de provincie Zuid-Holland mogelijk is gemaakt. Momenteel is er in het Archeologiehuis Zuid-Holland een tentoonstelling te zien over Voorburg, waar in de Romeinse tijd de stad Forum Hadriani lag. Volgend jaar zullen Limes-vondsten uit achtereenvolgens Bodegraven en Zwammerdam de revue passeren.

De Limes
Aan het begin van onze jaartelling viel het zuidelijke deel van Nederland onder Romeinse heerschappij. Na mislukte pogingen om ook Noord-Nederland en de rest van Duitsland te onderwerpen, kozen de Romeinen voor de Oude Rijn als noordgrens van hun rijk. Op de zuidoever van die rivier ontstond een uitgebreid systeem van forten en wachttorens. Dit werd gedurende drie eeuwen bevolkt door Romeinse soldaten, die zich van Katwijk aan Zee tot Millingen aan de Rijn inzetten om invallen van het 'barbaarse' volk ten noorden van de Rijn af te slaan. We noemen deze militaire zone de 'Limes', naar het Latijnse woord voor grens. De Limes is tegenwoordig het grootste archeologische monument van Europa.

1

Speciale presentatie en proeverij: De Romeinse keuken nader toegelicht.

ClaudiaZondag 16 augustus zal om 12:00 in de Romeinse Tijd van Archeon een presentatie worden gegeven over Romeins voedsel uit onze regio. Claudia Vandepoel van De Historische Keuken zal vertellen over Romeinse gerechten, welke ook te proeven zullen zijn. Deze presentatie word georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Leven Langs de Limes: Voorburg, welke in het Archeologiehuis Zuid-Holland te zien is.

Op de volgende vragen wordt door culinair historisch onderzoek antwoord gegeven:

  • Hoe veranderde ‘ons’ menu met de komst van de Romeinen?
  • Wat is er nog over van de regionale keuken van toen?
  • Waarom bouwden de Romeinen Castella langs de Rijn en wat veranderde er daardoor?

De presentatie, deels gebaseerd op het Romeinse kookboek ‘Sapor Limitis – De Smaak van de Limes’ wordt in de openlucht gehouden. Verschillende voorbeelden komen langs, daarna zijn er enkele typische gerechten te proeven.

De presentatie zal op zondag 16 augustus om 12:00 worden gegeven in het Romeinse deel van Archeon.

Lees meer

Nieuwe tentoonstelling over Romeins Voorburg

Leven Langs de Limes: Voorburg geopend!

Op donderdag 9 juli is door de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, Rik Janssen, en de wethouder Cultuur van gemeente Leidschendam-Voorburg, Frank Rozenberg, de nieuwe wisseltentoonstelling in het museum geopend. 
opening02

Ontdekkingen
De tweede tentoonstelling in de Limes-reeks behandelt de aanleg van het kanaal van Corbulo en het ontstaan van de stad Forum Hadriani op de oever van dit kanaal. Recent is nieuw onderzoek uitgevoerd naar de precieze loop van het kanaal in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarbij is aan het licht gekomen dat de Romeinen niet schuwden om door de strandwallen heen te graven en flink gebruik te maken van beschoeiingsmogelijkheden.

Daarnaast is duidelijk vastgesteld dat de Romeinen het kanaal 'droog groeven', dat wil zeggen dat zij zo lang mogelijk een dam lieten staan, zodat ze het kanaal konden graven zonder dat er water in stond. Omdat ook bij dit onderzoek geen duidelijke aanwijzingen zijn gevonden voor groot en intensief baggeronderhoud, lijkt het vrij zeker dat het (noordelijk deel van het) kanaal waarschijnlijk maar relatief kort in gebruik geweest is, zo ongeveer tot het midden van de tweede eeuw. Dit is opmerkelijk, omdat de bloeitijd van Forum Hadriani langer duurde.

Aan de hand van vondsten, kaarten en afbeeldingen schetst de tentoonstelling de geschiedenis van het onderzoek naar zowel het kanaal als het Forum en wordt inzicht geboden in de weg- en waterwegen in Zuid-Holland in de Romeinse tijd.

Lees meer