Nog twee dagen Stad van Sint!

Heb jij je altijd al afgevraagd waar de viering van Sinterklaas vandaan komt, of waarom we speculaaspoppen eten? Kom het allemaal ontdekken in Archeon. Op 30 november en 1 december 2013 gaan de deuren van de Stad van Sint weer open. Ontmoet de Sint en zijn pieten. Aai Amerigo over zijn snuit en duik in het Archeologiehuis Zuid-Holland waar een speciale piet nog een verrassing heeft.....

Isotopenonderzoek in het Graf van Wassenaar

Woensdag 4 december 2013 wordt een bijzondere dag voor een bijzondere vondst. Het Bronstijdgraf van Wassenaar zal worden geopend! De glasplaten zullen van deze unieke vondst worden gelicht, waarna archeologen secuur monsters zullen nemen van de gebitten om deze te onderwerpen aan een isotopenonderzoek. Het onderzoeken van isotopen wordt toegepast op botmateriaal en gebitsresten om te kunnen analyseren wat men at en of er sprake is geweest van migratie gedurende een bepaalde periode. Op deze manier hoopt men te kunnen achterhalen waar mensen vandaan kwamen en vervolgens neerstreken. Zo ook wat betreft de twaalf mensen in het Graf van Wassenaar. Hoewel men naar de uitkomst van het onderzoek alleen nog maar kan gissen, is men hoopvol tot zeer waardevolle, nieuwe inzichten te komen over de mens in de Bronstijd.

Het onderzoek naar de isotopen in het Graf van Wassenaar, geschied in het kader van de nieuwe wisseltentoonstelling over nieuwe forensische toepassingen in de archeologie die volgens planning in april 2014 in het Archeologiehuis Zuid-Holland te zien zal zijn.

Meer informatie over dit onderzoek volgt!

Ziekte, arts en patiënt in de Grieks-Romeinse oudheid

Lezing 23 oktober 2013 in het Archeologiehuis. (aanvang 20:00)

QUOTE: “Kenmerk van de antieke geneeskunde is de persoonlijke aandacht
van de arts voor de individuele patiënt”
Wat betekende het om ziek te zijn in de Grieks-Romeinse
oudheid? Velen kennen de naam van beroemde antieke artsen: Hippocrates,
Galenus, maar hoe werkten hun medische theorieën in de praktijk? Hoe was de
verhouding tussen religieuze en rationele geneeskunde? Wat is de bijdrage van
de archeologie aan onze kennis van de antieke geneeskunde? Deze en andere
vragen komen aan de orde in de lezing. De antieke theorie zal worden
geconcretiseerd in enkele antieke patiëntengeschiedenissen.

Over de spreker:

Manfred (H.F.J.) Horstmanshoff is
emeritus bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de antieke geneeskunde aan
de Universiteit Leiden, waar hij vele jaren Oude Geschiedenis doceerde. Hij was
Fellow-in-Residence aan het Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar
en aan het Internationales Kolleg Morphomata, Keulen. In 2013 was hij verbonden
aan de Humboldt Universität in Berlijn. Hij publiceerde talrijke boeken en
artikelen, waaronder: Pijn en balsem, troost en smart.

Archeologie en toeval? Robinson’s tempel in Maryport

Lezing 20 november 2013 in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur.

Archeologie en toeval? Robinson's tempel in Maryport

Archeologie is zeer afhankelijk van de interpretatie van de
opgravers. De tempel voor Iupiter Capitolinus Maximus is in de 19e eeuw
opgegraven door Robinson, waarbij veel aannames zijn gemaakt. Recent onderzoek
daarentegen brengt nieuwe details aan het licht en laat dan ook zien hoe
sommige toevalligheden grote doorbraken kunnen leveren in de interpretatie van de site.

De tempel is momenteel de meest noordelijk gevonden Capitolijnse tempel, en gaat gepaard met een grote hoeveelheid gedediceerde altaren, welke te zien zijn in het Senhouse museum te Maryport. Maryport was in de Romeinse Tijd opgenomen in de defensieve structuur langs de kust, als het verlengde van de muur van Hadrianus.

Over de spreker:

Buiten dat Joerie van Sister al enkele jaren werkzaam is in het park als archeotolk
Romeinse Tijd heeft hij ook al succesvol zijn Bachelor Klassieke Archeologie
afgerond en is hij zijn Master Classical & Mediterranean Archaeology aan
het afronden. Gespecialiseerd in Antieke Religies heeft hij van de zomer
opgegraven in Groot-Brittannië aan een opgraving van de Universiteit van Newcastle.

QUOTE: Soms is toeval het beste werktuig in de reconstructie van geschiedenis.

De Oude-Steentijd vindplaats in Schöningen

Lezing maandag 25 november 2013. Aanvang 20:00.

Lezing door Boudewijn Voormolen over de  Oude-Steentijd vindplaats in Schöningen 13II-4 in Duitsland.

Het  promotieonderzoek van Boudewijn Voormolen omvat een eerste gedetailleerde studie  van botmateriaal, gevonden samen met spectaculair goed bewaard gebleven houten  speren, op de Oude-Steentijd vindplaats Schöningen 13II-4 in Duitsland. De  analyse van een ruime steekproef aan botmateriaal uit deze vindplaats heeft  gegevens opgeleverd die zeer relevant zijn met betrekking tot het zogenaamde  “jacht versus aaseet” debat binnen de paleolithische archeologie. De goede  conservering van de botresten maakte het mogelijk te komen tot een  gedetailleerde documentatie van slachtsporen en een reconstructie van  vroegmenselijk gedrag op de vindplaats. Boudewijn Voormolen beargumenteert dat  de vindplaats een jacht- en slachtplaats uit het vroeg-paleolithicum is waar  vooral paarden zijn gedood. De paarden werden vervolgens geslacht ter  verkrijging van meerdere dierlijke producten. Het resultaat van deze studie  maakt bestaande modellen die de vroeg-paleolithische mens als een marginale  aaseter zien zeer twijfelachtig. Het proefschrift Ancient Hunters, Modern Butchers is in  2008 zowel in eigen beheer gepubliceerd als internationaal in het  wetenschappelijk tijdschrift Journal of  Taphonomy.

Na de lezing is de dissertatie in te zien en is dan ook te koop voor de speciale awn prijs van 9 Euro. De digitale versie is in te zien op https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/12661

De Stad van Sinterklaas

Kom naar Archeon en bezoek de Echte Stad van Sinterklaas! Help jij alle Pieten mee?

Bezoek het huis van de Sint en snuffel rond in zijn slaapkamer en in die van de pieten. Help mee pepernoten bakken in de pepernotenfabriek. De schoenmakerpiet is druk in de weer, evenals de inpakpieten. Kijk in de stal van Amerigo en bezoek de Sinterklaas voorstelling: Kabouterklaas en Elfenpiet!

Openingstijden
De Grote Sinterklaas Poort is geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur:
Zaterdag 23 en 30 november
Zondag 24 november en 1 december.

Entree

Kind tot 4 jaar GRATIS
Kind 4-10 jaar €  12,50 p.p.
  v.a. 10 jaar en ouder € 14,50 p.p