Maandag 22 mei: De duikers van Bernisse

Lezing op maandag 22 mei in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur.
Museumpark Archeon en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Rijnstreek nodigen u uit voor de lezing van Cathelijne Kruidhof.

De duikers van Bernisse
Het onderwerp van de lezing is tentoongesteld in Archeologiehuis Zuid-Holland, waar ook de lezing gegeven wordt. Tijdens de opgraving –uitgevoerd door RAAP in 2009- in Kreken van Nibbeland (gemeente Bernisse) zijn op de oeverwal nederzettingssporen en funeraire sporen aangetroffen uit de Romein­se tijd. Een spectaculaire vondst waren de twee duikers met bijbehorende beschoei­ingen en een damlichaam met daarbovenop een begraving van een paard. Mogelijk was dit een bouwoffer. De opgraving kenmerkte zich vooral door het vele hout dat is aangetroffen. Vooral langs de rand van de geul was sprake van vele, op elkaar liggende en omgeklapte beschoeiingen. Onverwacht werden ook bewoningssporen uit de IJzertijd aangetroffen op het dieper gelegen veen. 
Drs. C.N. Kruidhof is archeoloog en hoofd van de regionale vestiging van RAAP in Leiden.

AWN22mei2   AWN22mei3

Woensdag 7 juni 2017: De tuin van Holland in de 16e eeuw

Lezing op woensdag 7 juni in het Archeologiehuis. Aanvang: 20:00 uur, zaal open: 19:30 uur
Museumpark Archeon en de Ver. Vrienden van Archeon nodigen u uit voor de lezing van sociaalgeograaf drs. Menko Wiersema.

“DE TUIN VAN HOLLAND IN DE ZESTIENDE EEUW” Het einde van het landschap van de middeleeuwen?
Deze lezing over verhaalt over de relatie tussen economie en voedsel. Clusius nam vanuit België kennis mee en plantte deze letterlijk in de Hortus Botanicus van Leiden. Samen met de overtocht van specerijen uit de oogst, maakte dit Holland tot een tijdelijk culinair centrum. Met grof geschut in de vorm van bloemkool en nootmuskaat, asperges en koolsla werd de wereld veroverd.
Menko Wiersma zal specifiek ingaan op de eerste gespecialiseerde veeteelt ter wereld en hoe de enorme vraag naar karnemelk door Vlaamse blekers er voor zorgde dat de Hollandse polder een verdienmodel werd dat over heel Europa werd uitgerold.

OVER DE SPREKER
Drs. Menko Wiersema is gebiedsregisseur bij de provincie Zuid-Holland. Daar was hij tevens werkzaam als programmaleider biodiversiteit. Hij studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de VU te Amsterdam.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aanmelden graag vóór 5 juni 2017 via deze link.

Lezing Menko1Lezing Menko2

Maandag 21 augustus: De mijlpalen van Rijswijk

Lezing op maandag 21 augustus in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur.
Museumpark Archeon en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Rijnstreek nodigen u uit voor de lezing van Dé Steures.

De mijlpalen van Rijswijk
Het onderwerp van de lezing is tentoongesteld in Archeologiehuis Zuid-Holland, waar ook de lezing gegeven wordt. In Rijswijk werd in 1963 al een versleepte mijlpaal gevonden, die zich nu in het RMO bevindt. De tweede paal werd in december 2005 op de oorspronkelijke plaats gevonden, op de hoek van de Winston Churchilllaan en de Huis te Landelaan. De zes bewaard gebleven regels van de inscriptie vermelden de naam en titels van keizer Caracalla. Een vergelijking met de vier mijlpalen van het Wateringse Veld komt aan de orde. En waar haalden de makers al die precieze informatie over ’s keizers functies vandaan? Dr. D.C. Steures is klassiek archeoloog, en voorzitter en lezingencoördinator van AWN 6 Rijnstreek. Op de foto met de redacteur van zijn boek over Laat-Romeins Nijmegen, dr. Annelies Koster.

AWN21augustus1AWN21augustus2

Dinsdag 12 september 2017: Van hand tot hand, handschoenen, wanten en wapenhanden van vóór 1700

Lezing op dinsdag 12 september in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open: 19:30 uur.
Museumpark Archeon en de Ver. Vrienden van Archeon nodigen u uit voor de lezing van dr. Annemarieke Willemse.

“Van hand tot hand” Handschoenen, wanten en wapenhanden van voor 1700
Van de hand van dr. Annemarieke Willemse is een boek verschenen. De informatie daaruit is ge-baseerd op honderden opgegraven, bovengronds bewaarde en afbeeldingen van handschoenen. Willemsen bestudeerde al deze handbedekkingen en vertelt hoe ze werden en door wie. Militaire handschoenen, handschoenen voor sport en spel en handschoenen als symbool van waardigheid komen allemaal aan bod.

OVER DE SPREKER
Dr. Annemarieke Willemsen studeerde Kunstgeschiedenis & Archeologie in Nijmegen en promo-veerde in 1998 op laatmiddeleeuws kinderspeelgoed. Sinds 1999 is Willemsen als conservator ver-bonden aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Daar is ze verantwoordelijk voor alle vond-sten van eigen bodem van na de Romeinse Tijd. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar de materiele cultuur en het dagelijks leven in de middeleeuwen, met nadruk op kind, spel, onderwijs en mode in het verleden.
Tijdens de pauze kunt het boek voor €19,50 euro kopen en zal dr. Annemarieke Willemsen uw boek signeren.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aanmelden graag vóór 11 september via dze link.

Maandag 18 september: Beerputten en waterkelders

Lezing op maandag 18 september in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur.
Museumpark Archeon en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Rijnstreek nodigen u uit voor de lezing van Roos van Oosten.

Beerputten en waterkelders

Informatie volgt.

AWn18september1AWN18september2

Maandag 23 oktober: Zonder boer geen voer

Lezing op maandag 23 oktober in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur.
Museumpark Archeon en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Rijnstreek nodigen u uit voor de lezing van Yvonne Lammers.

Zonder boer geen voer

Informatie volgt.

AWN23oktober1AWN23oktober2

Dinsdag 7 november 2017: DE CANON VAN NEDERLAND in onderwijs & samenleving

Lezing op dinsdag 7 november in het Archeologiehuis. Aanvang: 20:00 uur, zaal open: 19:30 uur
Museumpark Archeon en de Ver. Vrienden van Archeon nodigen u uit voor de lezing van dr. Hubert Slings, indertijd secretaris van de canoncommissie en sindsdien directeur van stichting entoen.nu.

DE CANON VAN NEDERLAND in onderwijs & samenleving

Tien jaar oud is het inmiddels, het verhaal van Nederland in vijftig historische vensters, oplopend van de Hunebedden, de Romeinse Limes en Karel de Grote tot en met Veelkleurig Nederland, de gasbel en Europa. De presentatie van deze canon in 2006 maakte veel discussie los, maar zorgde ook voor een hausse aan volgers: zo'n 150 lokale, regionale en thematische canons zijn op 'deze moeder aller canons' geïnspireerd. In 2010 werd de canon van Nederland opgenomen in de kerndoelen van basis- en voortgezet onderwijs. De website www.entoen.nu is inmiddels op de meeste scholen een vertrouwd adres. In het Nederlands Openluchtmuseum wordt hard gewerkt aan een vaste tentoonstelling over de canon van Nederland. Medio 2017 moet deze opengaan. Hubert Slings, indertijd secretaris van de canoncommissie, vervolgens directeur van stichting entoen.nu en inmiddels werkzaam bij het Nederlands Openluchtmuseum, maakt de balans op van tien jaar canon van Nederland.

OVER DE SPREKER
Neerlandicus dr. Hubert Slings promoveerde in 2000 op een onderzoek naar Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs. In dat kader ontwikkelde hij de schooleditiereeks ''Tekst in Context'' en de onderwijswebsite www.literatuurgeschiedenis.nl. Van 2005-2007 was hij secretaris van de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon en sindsdien directeur van Stichting entoen.nu. Sinds 2014 is hij verbonden aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en levert daar een bijdrage aan de nieuwe tentoonstelling over de canon van Nederland die medio 2017 open gaat. Daarnaast is hij universitair docent cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aanmelden graag voor 28 oktober via deze link.

Maandag 27 november: Rijnmond in Vroege Middeleeuwen

Lezing op maandag 27 november in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur.
Museumpark Archeon en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Rijnstreek nodigen u uit voor de lezing van Menno Dijkstra.

Rijnmond in Vroege Middeleeuwen
Verdere informatie volgt.

AWN27november1AWN27november2