Opening Tentoonstelling "Drakentanden in de Duinen"

Vanaf 5 juli is in het Archeologiehuis Zuid-Holland in Alphen aan den Rijn de tentoonstelling “Drakentanden in de Duinen. Oorlogssporen van de Atlantikwall” te zien. De tentoonstelling vertelt de verhalen achter een serie voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, die bij toeval in de Hollandse duinen werden gevonden door natuurbeheerders.

Als je door de prachtige natuurgebieden van de Hollandse duinen struint, is de Tweede Wereldoorlog niet het eerste waar je aan denkt. Toch lag in dit gebied een deel van de Atlantikwall, de linie die de Duitse bezetter van Noorwegen tot het Franse Biaritz heeft aangelegd om een geallieerde invasie te voorkomen. Her en der in het landschap liggen nog bunkers, muren en versperringen. Ook andere objecten uit de tijd van WOII zijn in het gebied achtergebleven. In de Hollandse Duinen kwam door opstuivend duinzand een serie van deze voorwerpen vrij te liggen, waarna ze werden gevonden door natuurbeheerders.

Drakentanden

Naast de verhalen die schuilgaan achter deze voorwerpen, wordt in de tentoonstelling aandacht besteed aan de zogenaamde Vordere Wasserstellung. Deze eveneens door de Duitse bezetter meer landinwaarts aangelegde verdedigingslinie, was bedoeld als achtervang voor het geval de Atlantikwall door de geallieerden werd doorbroken. Het trace van deze linie liep over het grondgebied van Alphen aan den Rijn, Gouda en Moordrecht. Drie drakentanden, piramidevormige versperringsblokken, die buiten het Archeologiehuis Zuid-Holland zijn te zien, waren onderdeel van de Vordere Wasserstellung. Ze zijn gevonden in Moordrecht en door de gemeente Zuidplas in bruikleen gegeven voor de duur van de tentoonstelling.

Over de tentoonstelling

"Drakentanden in de Duinen" is ontwikkeld in het kader van de Erfgoedlijn Atlantikwall en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland. Daarnaast ondersteunen het Erfgoedfonds van gemeente Alphen aan den Rijn en de J.E. jurriaanse Stichting de expositie financieel. Leo Maat, wethouder cultureel erfgoed van de gemeente Alpen aan den Rijn, opent de tentoonstelling.

Nationale Museumweek

Van maandag 9 t/m zondag 15 april zetten ruim 400 musea hun unieke collecties, ons culturele kapitaal, volop in de schijnwerpers. Het thema van de Nationale Museumweek is “Ontdek samen ons échte goud. Dichterbij dan je denkt!”. Ontdek #OnsEchteGoud in Museumpark Archeon.

Hieronder enkele pronkstukken (#OnsEchteGoud) van Archeon:

Bronstijd-man Kars
Archeologen van de Universiteit van Amsterdam hebben een gezichtsreconstructie gemaakt van een menselijke schedel uit de Bronstijd. De reconstructie is gemaakt aan de hand van een menselijke schedel die in een massagraf in Wassenaar is gevonden. Uit onderzoek blijkt dat het moet gaan om een man in de leeftijd tussen de 30 en 40 jaar. 'Het was een boer die door een geweldsmisdrijf om het leven is gebracht,' legt archeoloog Maja d'Hollosy uit. 'We kunnen zien dat zijn schedel met een bijl of iets dergelijks is ingeslagen.'
De schedel is gebruikt om een zo precies mogelijke reconstructie te maken. 'Maar je weet niet of dit helemaal klopt,' zegt d'Hollosy. 'Van sommige dingen weten we het wel zeker. De grote en de plaats van de ogen bijvoorbeeld, de vorm van de neus, de grootte van de mond en de vorm van de kaak. Maar details zoals rimpels of de precieze kleur van de huid zijn een gok.'

Kano 5
In de jaren zeventig was in het dorpje Zwammerdam een grote opgraving. Hier werden totaal onverwacht zes schepen gevonden. Het was de eerste keer dat langs de Oude Rijn een dergelijke vondst is gedaan. Er zijn drie grote transportschepen, de voorlopers van de Rijnaken, opgegraven. Een replica van een van deze schepen ligt in Museumpark Archeon. Er werden ook drie vissersboten opgegraven. Het gaat daarbij om kano’s. Kano 5 is een exemplaar met gaten in de wanden van de boot om de vissen levend te kunnen vervoeren.

Zwammerdam Restauratiewerf
Na 40 jaar is op zaterdag 16 december 2017 de restauratie van de Rijks Maritieme Erfgoed Collectie Romeinse Zwammerdamschepen begonnen. Het eerste schip dat weer in elkaar wordt gezet is de Zwammerdam 2, een vrachtschip van 22 meter lang. De werkzaamheden zullen ruim een jaar duren en zullen worden uitgevoerd in de Zwammerdam Restauratiewerf in Archeon. In de restauratiewerf is ook een mooie tentoonstelling over de Zwammerdamschepen, de Romeinse limes en de restauratie.

Het doel is om deze schepen weer terug te geven aan het publiek in het nieuw op te richten Nationaal Romeins Scheepvaart Museum, bij Archeon, in het kader van de Limes Unesco Wereld erfgoednominatie.De restauratie van de Zwammerdamschepen is altijd toegankelijk voor het publiek tijdens openingstijden van Museumpark Archeon.

Zwaard met inscriptie
Een van de ‘gouden’ objecten uit de collectie is een deel van een zwaard met een inscriptie, waarover in 2014 een artikel geschreven is door dhr. M. van Hasselt.

Van dit middeleeuwse zwaard uit ongeveer 1200 zijn de kling, het zwaardblad, bewaard gebleven. Het zwaard is gevonden tijdens een archeologische opgraving in het centrum van Alphen aan den Rijn. Het handvat is bewust afgebroken, waarna de kling waarschijnlijk is gedumpt. Aan beide zijden van het blad staan lange series letters, ingelegd met zilver in het stalen zwaard. Dit zien we wel meer bij zwaarden uit deze periode, en de inscriptie lijkt dan ook erg op soortgelijke vondsten in bijvoorbeeld Zweden, Duitsland, Frankrijk en Polen.

Een translitteratie loopt als volgt:
+BENEDOXOFLISSCSDRRISCDICECMTINIUSCSDNI+
+DIOXMTINIUSESDIOMTINIUSCSDICCCMTDICIIZISI+

Toegangspoort van Albaniana
Vandaag staat de Toegangspoort van Albaniana centraal. Deze kalkstenen plaat is een fragment van een van de toegangspoorten van het oude Romeinse fort Albaniana, Alphen aan den Rijn. Op de steen staat in het Latijn een tekst ter ere van de keizer, die betaald heeft voor het opknappen van de muur en de poort. Vertaald staat er:
“Keizer L. Septimius Severus Pius Pertinax Augustus, Opperpriester, bekleed met de macht van een volkstribuun etc., Vader des Vaderlands heeft met hulp van gedetacheerde soldaten van het Eerste Legioen voor de Cohors (I) II Praetoria (....) de muur met de poort(en) die van ouderdom ineengestort was, vanaf de grond herbouwd onder het gouverneurschap van (Venidius Rufus?)”

Gratis entree met de Museumkaart

MuseumkaartMatch-Avond

Heb je al gehoord van MuseumkaartMatch.nl? Daar vinden Museumkaarthouders het ideale gezelschap voor een dagje museum. Handig als je even niemand hebt die met je mee wil of kan. Sinds de lancering, bijna een jaar geleden, is er veel belangstelling voor MuseumkaartMatch. En we willen alle Museumkaarthouders graag uitnodigen voor een speciale MuseumkaartMatch-Avond!

Op vrijdag 13 april, tijdens de Nationale Museumweek 2018, organiseert Museumpark Archeon een MuseumkaartMatch-Avond. Een bijzondere avond met een mooi programma met interactieve rondleidingen om kennis te maken met elkaar en Archeon. Het enige dat jij hoeft te doen is je nu aanmelden. Ga naar de aanmeldpagina van de MuseumkaartMatchAvond op 13 april maak jouw keuze en meld je meteen aan. https://www.museumkaart.nl/match 

Nieuwe presentatie, tentoonstelling en reconstructie bronstijdman!

Op vrijdag 13 oktober 2017 werd in het Archeologiehuis Zuid-Holland onder grote belangstelling de gezichtsreconstructie van één van de mensen uit het Bronstijdgraf van Wassenaar onthuld. Zijn gezicht is op basis van zijn schedel met forensische technieken gereconstrueerd. Dit 'levensechte' personage uit de Bronstijd is te bewonderen bij het originele graf, dat eveneens in het Archeologiehuis ligt. Ook is daar een nieuwe film te zien over the making of de gezichtsreconstructie. Het hele totstandkomingsproces, dat maanden in beslag nam, is met de camera op de voet gevolgd.

De bronstijdman DETAILS

Op die dag werd tevens een prijsvraag voor de naamgeving van de Bronstijdman gelanceerd. Deze is gewonnen door Peter de Geus van de Archeologische Werkgroep van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar. De nieuwe bewoner van het Archeologiehuis zal voortaan als Kars bekend staan. De naam is geïnspireerd op het toponiem van de getijdekreek het Karske (de tegenwoordige Kaswetering) in Wassenaar. Het graf, waarin de man samen met elf andere mannen, vrouwen en kinderen lag, is gevonden in de nabijheid daarvan. Uit maar liefst 77 inzendingen heeft de jury (bestaande uit Maja d'Hollosy van Skullpting die de gezichtsreconstructie vervaardigd heeft, provinciaal archeoloog Astrid Gerrits en Liesbeth Theunissen, Bronstijd-kenner en werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) de naam geselecteerd.

Tegelijk opende in het Archeologiehuis de nieuwe tentoonstelling Uit de schatkamer van Zuid-Holland. In deze tentoonstelling zijn verrassende metalen objecten uit de collectie van het Provinciaal Archeologisch Depot te zien, van sleutel tot pelgrimsinsigne en van olielamp tot paalschoen. Veel daarvan zijn nog niet eerder voor het publiek tentoongesteld geweest. Tevens wordt het traject dat metaalvondsten afleggen tussen het vinden in de opgraving en het bewaren in het depot of tentoonstellen in een museum belicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan archeologische metaalvondsten door particulieren en de regelgeving daaromtrent. Ten slotte is de vaste presentatie van de bovenverdieping van het Archeologiehuis vernieuwd. In de met nieuwe LED-verlichting uitgeruste vitrines zijn nieuwe vondsten uitgestald.

Restauratie Zwammerdam schepen Archeon

Museumpark Archeon ontvangt bijna 100.000 euro voor de restauratie van de Schepen van Zwammerdam vanuit de LEF-regeling. Deze Romeinse schepen worden gerestaureerd door het publiek, stagiairs en vrijwilligers samen met een team van deskundigen.

Het geldbedrag komt uit de LEF-regeling. Dit is een cofinancieringsregeling waarbij bedrijven of organisaties minimaal 40 procent van het benodigde geld voor een project zelf inleggen. Voor de rest van de projectfinanciering kan twee keer per jaar een aanvraag bij de Economic Development Board Alphen (EDBA) worden gedaan. Uiteraard zijn er strenge voorwaarden. Van de vier ingediende projecten in deze ronde is er slechts één gehonoreerd. Archeon krijgt om precies te zijn 99.500 euro. 

Samenwerking
"De aanvraag voldeed aan alle voorwaarden", meldt Joost Berkhout, programmadirecteur van de EDBA. "Het project van Archeon is een mooi voorbeeld van samenwerking. Er doen verschillende bedrijven en organisaties mee, het is een stageproject en wellicht kunnen ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meewerken." De belangrijkste voorwaarde voor het honoreren van een project is een bijdrage aan de lokale arbeidsmarkt. Het project gaat in september van start in het Romeinse Badhuis in Museumpark Archeon..

Restauratie
De Romeinse schepen zijn in de jaren zeventig in de kern Zwammerdam opgegraven. In de tussenliggende jaren is het goed bewaarde hout geconserveerd. Nu is het tijd om de schepen in elkaar te zetten, voor de restauratie dus. De schepen van Zwammerdam zijn beroemd binnen de wetenschappelijke wereld. Er zijn maar weinig Romeinse schepen gevonden. Eigenlijk alleen aan de randen van het Romeinse Rijk. Dat komt door de natte grond in het noorden van Europa.   

Nieuw museum
Op termijn is het de bedoeling om de schepen onder te brengen in een nieuw te bouwen Romeins Scheepvaartmuseum. Voor dit museum is overigens nog wel flinke medewerking noodzakelijk van de gemeente Alphen aan den Rijn en van BPD, het voormalige Bouwfonds. Museumpark Archeon moet uit kunnen breiden om het scheepvaartmuseum te realiseren. De twee uitdagingen zijn de aanleg van wegen tussen de parkeerplaats en het museumpark en de bouw van dure woningen tegen Archeon aan.

2017 05 18 5340 IMG 3183

Winnaar Thea Beckmanprijs 2017

Winnaar Thea Beckmanprijs 2017

ALPHEN AAN DEN RIJN - Zaterdag 16 september werd om 11.30 uur in het Romeins Museum de Archeon Thea Beckmanprijs uitgereikt door wethouder Han de Jager en door de voorzitter van de jury Hubert Slings en directeur Monique Veldman aan Rob Ruggenberg.

De genomineerden 2017:

  • Jan Heerze – Gevaarlijk geheim
  • Marian Hoefnagel – Romeinse tweeling
  • Marjolein van Rest – Weg
  • Rob Ruggenberg – Haaieneiland
  • Annejoke Smids – Bloedzusters

Bij de toekenning van de Thea Beckmanprijs wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsdoelgroepen, die om en om bekroond worden. Voor de Thea Beckmanprijs 2017 selecteerde de jury oorspronkelijk Nederlandstalige historische jeugdboeken voor lezers vanaf 12 jaar. Daarbij is gekeken naar titels die sinds medio 2015, de laatste keer dat de prijs voor deze doelgroep uitgereikt is, zijn verschenen. Daaruit is een longlist van tien titels en vervolgens een shortlist van vijf titels opgesteld.

Onder de criteria die de jury bij haar beoordeling hanteert, spelen literaire kwaliteit en historische zeggingskracht een gelijkwaardige rol. De vijf boeken die zijn genomineerd, voldoen allen aan deze criteria en bieden stuk voor stuk mooie en meeslepende verhalen, goed verteld en aantrekkelijk voor de doelgroep. Ze zijn een sieraad in ieders boekenkast.

De jury heeft na rijp beraad besloten een van hen tot winnaar van de Thea Beckmanprijs uit te roepen. De prijs bestaat uit de eer en een geldbedrag van €1.000,-.

De winnaar is...

Allereerst wil de jury een eervolle vermelding uitdelen aan een boek dat bij alle juryleden hoge ogen gooide. Deze eervolle vermelding gaat naar Marjolein van de Rest met haar prachtige boek Weg

En dan nu de ontknoping. De winnaar voor de jury is boek dat we beschouwen als de eerste onder zijns gelijken in deze competitie. Een boek van een auteur die erin geslaagd is een boeiende en spannende jeugdroman te situeren in een waar gebeurd kader, en dat niet voor de eerste keer. De jury heeft besloten de Thea Beckmanprijs 2017 toe te kennen aan de jeugdroman Haaieneiland van Rob Ruggenberg. 

Haaieneiland - Rob Ruggenberg
Tijdens de zoektocht van Jacob Roggeveen in 1722 naar het mysterieuze Zuidland in de Grote Oceaan vergaat een van zijn schepen. Vier mannen en een jongen nemen de kans waar en lopen weg op een klein koraaleiland. Takapoto is wonderlijk mooi, en er wonen bijna alleen vrouwen. Geen van de vijf beseft hoe gevaarlijk dit schijnbaar paradijselijke eiland is. En dat niet alleen vanwege de haaien...

De jury is vol lof over deze weergaloze avonturenroman, met vaart geschreven, uitstekend gedocumenteerd en met een mooie historische verankering in overgeleverde logboekaantekeningen. Wie denkt met een typisch jongensboek van doen te hebben, miskent het feit dat het in feite sterke vrouwen zijn die in dit boek aan de touwtjes trekken.

Nieuw
Bijzonder en opvallend dit jaar is de Uitreiking van de “Jonge Beckman”. De lezers van Boekhandel Silvester uit Zoetermeer hebben de genomineerde boeken gelezen en zijn tot dezelfde conclusie gekomen als de volwassen Jury.

De jury
Henne van Beveren (kinderboekwinkel Silvester, Zoetermeer)
Liselotte Dessauvagie (zelfstandig leesbevorderaar)
Hubert Slings (stichting entoen.nu, voorzitter)
Monique Veldman (directrice Archeon)
Moniek Warmer (Stichting Jaap ter Haar / Ontwikkelaar educatieve culturele projecten)

Schrijf reactie (2 Reacties)

Archeon Culinair

Op zaterdag 23 en zondag 24 september is het proeven, smullen, vingers aflikken, drinken, ruiken en keuren van hapjes, spijzen en lekkernijen uit de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen. Alles met de inspirerende aanwezigheid en expertise van de befaamde Pierre Wind. Hij zal de bezoekers meenemen op een culinaire reis door de tijd!

Pierre Wind is beide dagen in de weer met insectenhapjes uit de prehistorie, Romeinse gerechten voor jong en oud, tot het middeleeuwse braadstuk. 

Insectenhapjes uit de prehistorie
Als je in het mesolithicum leefde, was je vooral bezig met jagen en verzamelen. Je at vis, klein wild, noten en wortels van struiken of vruchten. In Archeon zijn de jager-verzamelaars bezig met het braden van vlees, maar ze schuwen ook het eten van insecten niet. Deze zijn erg voedzaam! Probeer zelf ook eens een meelworm te eten, als je durft! Bij de eerste boeren is men bezig met het bakken van brood aan een stok, vis in een kil, en een omeletje met meelwormen.

     

Romeinse culinaire hoogstandjes
In de Romeinse tijd werden op straat hapjes bereid, voor de drukke Romein onderweg. Proef de heerlijke culinaire hoogstandjes die de Romeinen naar ons land brachten, of maak een praatje met de wijnhandelaar die zijn waar aanprijst. Proef hetzelfde eten en drinken dat tweeduizend jaar geleden door senatoren werd genuttigd. Heerlijk genieten van Libum, het Romeinse brood, Posca – praktische soldatenwijn en voor de kinderen echte Kottabos de Romeinse bierpong.

Lekkernijen uit de middeleeuwen
In de middeleeuwen is de dagelijkse kost een stoofpotje of pap, aangevuld met vers brood van de bakker en natuurlijk bier uit het klooster! Op de tocht door de middeleeuwen wordt echte poepsoep bereidt en bij de galg is het tijd voor de originele wentelteefjes. Wie o wie heeft een originele laatste wens.

Middeleeuwse markt
Op de middeleeuwse markt staan de marktkooplui met hun waar van o.a. honing, blauwe bes, kaas en andere culinaire hoogstandjes.

Extra spannend wordt het met de prijsvraag waarbij je een kans maakt op een origineel Pannenkoek diner voor 4 personen kunt winnen. Pierre Windt zal deze speciale pannenkoeken gaan maken in het middeleeuwse Klooster.

Voor meer informatie ga naar https://www.archeon.nl/nl/agenda/archeon-proeverij.html 

 

Boeken, schrijvers en schutters in Archeon

16 & 17 september is een weekend volop extra activiteiten in Archeon; de uitreiking van de Thea Beckmanprijs, de boekenmarkt van het Genootschap Schrijvers van de Ronde Tafel en het boogschieten van de Scutterie van St. Sebastiaen.

Uitreiking Thea Beckmanprijs
Op zaterdag 16 september wordt de Thea Beckmanprijs 2017 uitgereikt voor het beste historische jeugdboek van de afgelopen twee jaar (leeftijdscategorie 12+). Een deskundige jury onder voorzitterschap van Hubert Slings heeft zich de afgelopen maanden gebogen over een ruim aanbod van oorspronkelijk Nederlandse historische jeugdboeken voor lezers van 12 jaar en ouder. Tijdens de presentatie wordt per boek een animatiefilm getoond die zijn gemaakt door studenten van de Willem de Kooning Academy te Rotterdam. De schrijver van het winnende boek zal de prijs, beschikbaar gesteld door Archeon, ontvangen uit handen van de wethouder van onderwijs de heer H. de Jager.

Shortlist 2017

  • Jan Heerze – Gevaarlijk geheim
  • Marian Hoefnagel – Romeinse tweeling
  • Marjolein van Rest – Weg
  • Rob Ruggenberg – Haaieneiland
  • Annejoke Smids – Bloedzusters

     

Genootschap Schrijvers van de Ronde Tafel
De uitreiking van de Thea Beckmanprijs is in het weekeinde van het Genootschap Schrijvers van de Ronde Tafel. Dit collectief van vijftien schrijvers van historische kinderboeken is zowel zaterdag 16 als zondag 17 september in Archeon. Op beide dagen is een boekenmarkt. De Schrijvers van de Ronde Tafel voorzien - natuurlijk - hun eigen boeken van een handtekening.

Scutterie van St. Sebastiaen
Naast de boekenmarkt zijn de schutters van Scutterie van St. Sebastiaen, meesters van de boog, op zondag 17 september aanwezig in Museumpark Archeon. Ze laten de oude tradities herleven en geven spectaculaire boogschiet demonstraties. Probeer ook zelf een middeleeuwse boog te spannen en het doel te raken!

      

Wegens succes verlengd! Tentoonstelling: LICHT - Ikonen van vroeger en nu

Archeon heeft een bijzondere tentoonstelling van Ikonen in het middeleeuwse Koopmanshuis. Wegens succes is de tentoonstelling verlengd tot en met 4 november!

In de middeleeuwen splitste de kerk in twee delen: oost en west. Het oostelijke deel, de orthodoxe kerk, ontwikkelde een heel eigen beeldtraditie, die tot op de dag van vandaag bestaat. Ikonen verbeelden feesten, heiligen, Maria, Christus en engelen en worden met veel respect behandeld. Je zou kunnen zeggen dat een ikoon het huis waar hij zich bevindt verlicht. 

De schilders van ikonen worden ikoonschrijvers genoemd. Aanvankelijk deden monniken dit werk, maar in de loop van de geschiedenis waren het ook ‘gewone’ kunstenaars, als ze zich maar wel hielden aan alle regels omtrent de uitbeelding van de heilige voorstelling en de vervaardiging daarvan. Meestal waren deze kunstenaars anoniem.

     

De tentoonstelling

Deze tentoonstelling laat de ikonen zien vanaf de zeventiende eeuw tot nu. De nooit eerder getoonde collectie Gerritsen vormt het hart van de tentoonstelling. Deze bestaat uit zogeheten ‘planken’ – dat zijn geschilderde ikonen – en kleine bronzen ikonen met voorstellingen in reliëf. Daarnaast zijn werken te zien van Jan Verdonk, Piet van der Heide, Krijntje Oskam en Paul Brenninkmeijer. De tentoonstelling belicht naast de onstaansgeschiedenis ook het maakproces van de ikonen.

Gedurende de tentoonstelling biedt een speciaal randprogramma speelse en verdiepende activiteiten. Ook voor kinderen worden speciale activiteiten georganiseerd.  

Dag van de ikoon op zondag 1 oktober

Zondag 1 oktober is het de Dag van de Ikoon in Archeon. Er zijn aanvullende demonstraties, workshops en activiteiten rondom de tentoonstelling en de ikonen.
In het Archeologiehuis geeft Paul Brenninkmeijer een lezing ter introductie van de ikonen. Ikoonschilders Piet van der Heide en Krijntje Oskam laten in het Koopmanshuis zien hoe ikonen geschilderd worden. Hier kun je ook je eigen ikoon inkleuren. Er zijn demonstraties ikoonplank steken, tingieten, uitleg van pigmenten en simandronconcours. Ga ook langs bij de bakker voor versgebakken Russische koekjes en broodjes. De broeders verzorgen een Franciscus processie met het kruis van St. Damiano.
Kijk op de website voor meer informatie: https://www.archeon.nl/nl/LICHT-Ikonen-van-voeger-tot-nu.html 

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door: 
Jan de Frankrijker, Annenies Keur, Paul Kempen, Wiel van der Mark, 
Desiré Krikhaar (kunsthistoricus) Paul Brenninkmeijer, Jan Verdonk, Piet van der Heide, Krijntje Oskam, Vereniging Pax et Bonum, Vereniging Vrienden van Archeon en de Stichting Museumpark Archeon 

Archeon genomineerd voor ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland’

Archeon genomineerd voor ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland’

Voor het achtste jaar organiseert het Land van ANWB de verkiezing voor het Leukste uitje van Nederland en het Leukste uitje van de provincie. Dé publieksprijs namens 4 miljoen ANWB leden!

Vorig jaar won Archeon al zilver voor het Leukste Uitje van Zuid-Holland. Dit jaar is Museumpark Archeon wederom genomineerd voor de titel: Leukste Uitje van Zuid-Holland.

Stemmen, stemmen, stemmen

Breng ook je stem uit op Archeon als Leukste Uitje van Zuid-Holland. Met je stem waardeer je het uitje op een vijftal criteria: aanbod, faciliteiten, personeel, prijs-kwaliteitverhouding en sfeer. Stemmen kan tot en met 31 oktober 2017.

Breng hier je stem uit

Meer artikelen...