Organisatie

Het museum is tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking tussen het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en Archeon. De leiding van het Archeologiehuis Zuid-Holland berust bij het bestuur van de Stichting Museumpark Archeon. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale en regionale samenleving, inclusief ondernemers en wetenschappelijke instellingen. Hierin volgt de Stichting een bestuur-model, zoals gedefinieerd in de Governance Code Cultuur. 

Door diverse samenstelling van bestuursleden bezit het bestuur collectief een scala aan ervaringen, waaronder financiële, bestuurlijke, administratieve, leidinggevende, academische, museale en educatieve ervaring. De bestuursleden zijn zich bewust van de eventuele belangen die hun nevenactiviteiten opleveren en communiceren goed. Op basis van hun achtergrond is deze taakverdeling tot stand gekomen.

Informatie omtrent het beleid en de ANBI kunt U hier vinden.

Niko Geerlings
Huidige functie: Voorzitter
Competenties: Leidinggevende ervaring, bestuurlijke ervaring.
Nevenactiviteiten:
- Commissie Activiteiten V.V.v.A.
- Projectmanager Vitesse Vorkheftrucks BV
- Hoofdman Die Scutterie van St. Sebastiaen

Dr. Karel Innemee
Huidige functie: Secretaris
Competenties: Wetenschappelijke/academische ervaring, Museale ervaring, educatieve ervaring.
Nevenactiviteiten:
- Onderzoeker Mediterrane Archeologie UvA.

Jack Veldman
Huidige functie: Penningmeester
Competenties: Leidinggevende ervaring, bestuurlijke ervaring.
Nevenactiviteiten:
- Directeur Archeon
- Bestuurslid van de DVA Destination Viking Association
- Bestuurslid van de Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn Zuid-Afrika

Adelheid Ponsioen
Huidige functie: bestuurslid
Competenties: museale en bestuurlijke ervaring
Nevenactiviteiten:
- Voorzitter Raad van toezicht museum ‘t Valkhof
- Voorzitter bestuur Gelders Archief
- Lid raad van toezicht Airborn museum

Archeologiehuis Zuid-Holland
Archeonlaan 1a • 2408 ZB Alphen aan den Rijn • tel: 0172 - 44 77 44