Pingsdorf pot

Dit kleine potje is gemaakt van Pingsdorf aardewerk. Dit type aardewerk is gemaakt tussen de 9e en 13e eeuw in het Duitse Rijnland en is een voorloper van het later geproduceerde steengoed uit die regio. Zowel de kleur als de oranje decoratie zijn erg typerend voor dit type aardewerk, waardoor het makkelijk te herkennen is. Hoewel het onbekend is hoe het potje exact in Nederland is terecht gekomen kan er met enige zekerheid gezegd worden dat handel een zeer grote rol heeft gespeeld.

Details
Materiaal: Keramiek
Periode: Middeleeuwen laat: 1050 - 1250 n. Chr.
Datering: 1000 - 1100 n. Chr.
Collectie inventarisnummer: 14105

Archeologiehuis Zuid-Holland
Archeonlaan 1a • 2408 ZB Alphen aan den Rijn • tel: 0172 - 44 77 44