Spits

Dit is een vuurstenen spits. Spitsen zijn stukjes vuursteen met een expres aangebrachte scherpe punt. Dit kan een pijlpunt zijn maar ook andere puntige stukken vuursteen die bijvoorbeeld in combinatie met vergelijkbare stukjes een harpoen hebben gevormd. De daadwerkelijke punt is helaas bij deze spits afgebroken.

Details
Materiaal: Steen
Periode: Neolithicum midden: 4200 - 2850 v. Chr.
Datering: 3600 - 3300 v. Chr.
Collectie inventarisnummer: 14053