Lezingen

3 november 2021 - Maaike Sier: Van Rotta tot Roffa

Lezing op woensdag 3 november 2021 in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Dr. Maaike Sier,archeoloog gemeente Rotterdam

timmerman punter kleiner.jpg Maaike01.JPG unnamed.jpg

Afbeeldingen; M.F. Valkhoff  (Archeologie Rotterdam)

“Van Rotta tot Roffa
Archeologisch onderzoek in Rotterdam

Over de lezing
Tijdens deze lezing neemt Maaike je mee in het verhaal over het onstaan van Rotterdam.

Begin jaren negentig onderzoeken archeologen de dam waar Rotterdam zijn naam aan dankt. Diep in de bouwput van de Willemsspoortunnel doen ze een bijzondere ontdekking: onder de dam ligt een compleet bootje! Het punterachtige vaartuig was gebruikt om het laatste gat te dichten. Het scheepshout onthult bovendien wanneer de dam is aangelegd: rond 1270.

Het scheepje is een bijzondere Rotterdamse vondst: de punter is - bijna letterlijk - de basis van onze wereldhavenstad. Op de dam in de Rotte bouwen de eerste Rotterdammers hun huizen en ontstaat uiteindelijk de stad.

Over de spreker
Maaike Sier studeerde Pre- en Protohistorie aan de Faculteit der Archeologie in Leiden. Na haar studie is ze in 1993 gaan werken voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en vervolgens voor ADC-Archeoprojecten (Amersfoort), een bedrijf in de archeologie. Na het uitvoeren van diverse grote opgravingen verspreid over Nederland (bijvoorbeeld in Castricum, Kesteren en Ellewoutsdijk) werkt ze sinds 2006 ze als archeoloog in haar eigen stad Rotterdam. Hier geeft ze leiding aan het team dat de opgravingen uitvoert.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Meld je hier aan.

1 december 2021 - Cornelis van Tilburg: Romeins verkeer

Lezing op woensdag 1 december 2021 in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Dr. Cornelis van Tilburg, classicus aan de Universiteit Leiden.

cornelis-van-tilburg.jpg Streets and Streams kleiner.jpg

“Romeins verkeer
weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk

Over de lezing
Overal in het vroegere Romeinse Rijk dat zich uitstrekte van Schotland tot de Sahara, en van Portugal tot de Syrische woestijn, zijn Romeinse wegen in het landschap herkenbaar en soms nog volop als weg in gebruik. Bij de aanleg van dit immense wegennet werden door de Romeinse landmeters en ingenieurs opmerkelijke prestaties geleverd die nog altijd bewondering afdwingen. Romeins verkeer presenteert de wegen en straten en de verkeersdeelnemers. Bekende Romeinse steden als Xanten, Trier, Rome en Pompeji komen daarbij op een onvermoede manier tot leven. En de jammerklachten van bewoners van de grote stad over de soms extreme drukte geven een schok van herkenning.

Over de spreker
Dr. Cornelis van Tilburg (Waddinxveen, 1965) studeerde Klassieke Talen aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij hier werkzaam als onderzoeker bij Griekse en Latijnse Talen en Culturen, waar hij ook promoveerde. Zijn onderzoek richt zich met name op verkeer en infrastructuur in de Grieks-Romeinse wereld. Zijn belangrijkste publicaties zijn: Romeins Verkeer (2005), Traffic and Congestion in the Roman Empire (2007), Streets and Streams: Health conditions and city planning in the Graeco-Roman World (2015), Oudheid, reinheid en gezondheid (2018) en City Gates in the Roman West: Their forms and functions (2021). Daarnaast is hij eindredacteur van aanvankelijk het tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde, later voortgezet als de cahierreeks Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Meld je hier aan.

Archeologiehuis Zuid-Holland
Archeonlaan 1a • 2408 ZB Alphen aan den Rijn • tel: 0172 - 44 77 44