Woensdag 13 maart. De limes en zijn functie: grens, contact zone en/of meer?

De limes, de grens van het Romeinse Rijk, is uiteraard niet alleen zichtbaar in Nederland en aangrenzende landen, maar is terug te vinden van Groot-Brittanië tot aan Jordanië. De grenzen van het Romeinse Rijk waren diverse en interessante streken, aangezien daar de meeste militaire campagnes en interactie met 'barbaren' plaats vonden. Een interessante vraag is dan ook of deze 'grens' in ieder gebied hetzelfde eruit zag, en hoe deze verschilde in vorm en functie per gebied. Wat was de invloed van lokale volkeren, de lokale aristocratie en de geografische landeigenschappen op dit gigantische project van generaties Romeinen? Wat was de rol van de limes in het grotere Romeinse systeem?

420168 4460510155112 1259767382 n