Woensdag 17 april. Heiligen: bronnen van inspiratie.

Deze lezing zal gaan over een Heiligenkalender uit het jaar 1350 die in Gravendam het middeleeuwse stadje van Archeon gebruikt zou kunnen worden. Broeder Bert zal praten over het onderzoeksmateriaal dat hij gebruikt heeft. Over het wie, wat, waar en waarom van heiligen in het algemeen en over bedevaarten, relieken; patroonheiligen in het bijzonder. Ook zal onze broeder vertellen over de indeling van het kerkelijk jaar en over heiligen in het Minderbroederklooster. Als doel heeft Bert gesteld: na afloop heeft de toehoorder het idee: “heiligen in de middeleeuwen, daar kan ik nu iets meer mee”.

bert