Woensdag 22 mei. Reconstructie van een visfuik uit de vroege steentijd

Tijdens de lezing worden de resultaten van een reconstructie van de fuik die enkele jaren geleden gevonden is in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek besproken. Aan de hand van vondsten uit Nederland en Europa, zal spreker ingaan op de verschillende vormen, materialen en technieken die gebruikt werden om prehistorische visfuiken te maken. Hoe was de oogst en de verwerking van de verschillende gebruikte materialen? Wat was de herkomst en de plaatsing van gebruikte technieken in de geschiedenis? Kunnen we het gebruik van deze fuiken in mesolitische en de vroeg-neolitische samenlevingsvormen vergelijken met het gebruik in de recentere geschiedenis?

eva ijsveld