Woensdag 23 oktober. Ziekte, arts en patiënt in de Grieks-Romeinse oudheid.

Wat betekende het om ziek te zijn in de Grieks-Romeinse oudheid? Velen kennen de naam van beroemde antieke artsen: Hippocrates, Galenus, maar hoe werkten hun medische theorieën in de praktijk? Hoe was de verhouding tussen religieuze en rationele geneeskunde? Wat is de bijdrage van de archeologie aan onze kennis van de antieke geneeskunde? Deze en andere vragen komen aan de orde in de lezing. De antieke theorie zal worden geconcretiseerd in enkele antieke patiëntengeschiedenissen.

Horstmanshoff 09-08-2