Woensdag 20 november. Archeologie en toeval? Robinson's tempel in Maryport.

Archeologie is zeer afhankelijk van de interpretatie van de opgravers. De tempel voor Iupiter Capitolinus Maximus is in de 19e eeuw opgegraven door Robinson, waarbij veel aannames zijn gemaakt. Recent onderzoek daarentegen brengt nieuwe details aan het licht en laat dan ook zien hoe sommige toevalligheden grote doorbraken kunnen leveren in de interpretatie van de site. De tempel is momenteel de meest noordelijk gevonden Capitolijnse tempel, en gaat gepaard met een grote hoeveelheid gedediceerde altaren, welke te zien zijn in het Senhouse museum te Maryport. Maryport was in de Romeinse Tijd opgenomen in de defensieve structuur langs de kust, als het verlengde van de muur van Hadrianus.

sister