Woensdag 3 september 2014: "Rare jongens, die Romeinen" (Goscinny/Uderzo)

De verwachting van de opgraving in Voorburg was dat hier een wijk van een Romeinse stad aan te treffen. Grote verbazing heerste toen duidelijk werd dat hier een diepe rechte geul of kanaal met Romeinse kadewerken bleek te liggen. In deze in de Romeinse tijd (deels) uitgebaggerde natuurlijke geul -van minimaal 100 bij 32 meter – werden kadewerken aangetroffen. Deze kadewerken bestonden uit een groot aantal gekantrechte, aangepunte en ingeheide eikenhouten palen. Jaarringonderzoek heeft uitgewezen dat er twee fasen waren, die rond 160 en 210 na Chr. En dat het hout uit de laatste fase afkomstig was uit Midden- en Zuid-Duitsland. De bedding van deze in fases dichtgeslibde haven herbergt een immense hoeveelheid cultureel en organisch vondstmateriaal, die erop duidt dat deze haven een rol in de lokale, regionale en supra-regionale logistiek en infrastructuur heeft gespeeld.

driessen