Maandag 27 oktober 2014: Duizend terpen in het veen: laatmiddeleeuwse terpen in het West-Nederlands veengebied

Met zekere regelmaat onderzoekt Hollandia archeologen laatmiddeleeuwse boerderijen (11de -13 de eeuw) in het West-Nederlandse veengebied. De meeste boerderijen liggen op veenterpen vaak met een dikte van enkele meters. De terpen zijn de resten van de eerste ontginningsinspanningen in een leeg en woest gebied. De indruk bestaat dot het een grootschalige onderneming moet zijn geweest die in een relatief korte tijd plaatsvond. Verschillende terpen in Oostzaan,* Diemen en Loosdrecht zijn inmiddels onderzocht, waarbij de terpopbouw, structuren en de materiele cultuur zijn vastgelegd. Zelfs als er geen duidelijke terplichamen worden aangetroffen, kunnen laatmiddeleeuwse ontginningsactiviteiten in het veengebied tot nieuwe inzichten leiden. Dit blijkt uit een vindplaats in Zegveld.
Gelet op de omvang van het West-Nederlands veengebied moeten er duizenden terpen in de ondergrond aanwezig zijn. Slechts enkele zijn onderzocht. Wat kan hiervan de reden zijn? Met de presentatie worden de onderzoeksresultaten van de verschillende terpen kort belicht. Daarnaast wordt gekeken naar de onderzoek problematiek bij terpenonderzoek in het West¬Nederlandse veengebied en de relatie tot het huidige archeologisch bestel.

awn1