Dinsdag 4 november: Een mysterieus zwaard uit Holland!

In 2002 werd in het centrum van Alphen a/d Rijn een Romeins Castellum opgegraven. Daarbij werden niet alleen Romeinse resten gevonden, maar ook Middeleeuwse. Bij het machinaal uitdiepen van een put in de Rijnbedding stapte de bestuurder van de graafmachine uit, trok een voorwerp uit zijn bak en vroeg aan de aanwezige archeologen: “Is dit dan wat?” Het bleek een zwaardblad met ingelegde zilveren letters, een unieke vondst voor Nederland. Na meer dan tien jaar is echter nog steeds niet bekend wat de – overigens goed leesbare – inscriptie betekent. Is het een gebed of psalm? Staat er een naam of jaartal? Is te achterhalen van wie het, ongetwijfeld kostbare, wapen is geweest? Hoe is het gebroken in de Rijnbedding terecht gekomen? Zoals altijd roept een dergelijke vondst meer vragen op dan het antwoorden verschaft.
Door interdisciplinair en internationaal onderzoek naar soortgelijke vondsten in heel Europa en historische bronnen is er een verhaal te construeren dat zeker tot de verbeelding zal spreken.

marc