Maandag 24 november 2014: Tiel rond 1000 (NL, prov. Gelderland)

In 2010 en 2011 zijn in het kader van het NWO-project Odyssee vier oude, nooit uitgewerkte, opgravingen in de binnenstad van Tiel opnieuw tegen het licht gehouden. Het Odysseeproject 'Tiel rond 1000' stopte niet bij de basale uitwerking van vier oude opgravingen, maar er werd ook getracht om de gegevens in een bredere context to plaatsen. Dit laatste was mogelijk geworden dankzij een aanvullende subsidie van de provincie Gelderland en de gemeente Tiel. Het onderzoek is begin 2013 gepubliceerd in de Thematareeks van de Universiteit van Amsterdam. Ruimtelijke reconstructies van de nederzetting Tiel zijn in het verleden door verschillende auteurs gemaakt. Hierbij is steeds een indeling gemaakt in zones of 'wijken' met daarbinnen specifieke en overlappende functies, welke gezamenlijk de handelsplaats Tiel vormden. In dit beeld ontbreekt echter de dynamiek van ontstaan, bloei en verval van de nederzetting. In deze presentatie wordt een aantal gedachten over de fasering van de nederzetting verwoord, die het geschetste beeld enige tijdsdiepte zouden kunnen geven.
De gehanteerde fasering is als volgt:

  • Fase 1: 850-900. Het ontstaan van middeleeuws Tiel, de prestedelijke fase.
  • Fase 2: 900-950. Opkomst van Tiel als handelsnederzetting.
  • Fase 3: 950-1050. De bloeiperiode van Tiel als handelsnederzetting.
  • Fase 4: 1050-1150. Verval van de handelsnederzetting.
  • Fase 5: 1150-1300. Transformatie van de handelsnederzetting.

awn2