Woensdag 10 december 2014: Wallen, houtsingels en heggen als bescherming en barrière voor mens en dier in de geschiedenis.

Al duizenden jaren hebben mensen grenzen gesteld en vorm gegeven om zichzelf, hun grond, huizen, goederen en vee te beschermen. Ze gebruikten daarvoor materialen en plantgoed dat in de streek voorhanden was: stenen, plaggen, palen, maar vooral veel verschillende boom- en struiksoorten. Daarmee had men tegelijkertijd prachtige en nuttige producten als eetbare vruchten, kruiden, nectar houdende bloemen voor bijen, brandhout, touwvezels, gereedschapshout, bladvoer voor het vee en allerhande geriefhout. Steeds meer worden wallen, perceelgrenzen en hun beplanting gezien als historisch erfgoed, dat per historisch tijdperk kan verschillen. Met de uitvinding van het prikkeldraad, de schaalvergroting in de landbouw, maar ook sommige opvattingen in het natuurbeheer, is het een bedreigd en kwetsbaar erfgoed geworden.

Maes