Woensdag 8 januari 2014: Mensen en bomen van de prehistorie tot straks.

Mensen kunnen niet zonder bomen. Ze zijn er van afhankelijk voor hun huizen, schepen, kleding en voedsel. Na de periode van de laatste IJstijd kwamen geleidelijk aan diverse boomsoorten vanuit het zuiden onze streken binnen. Mensen wisten allerlei kwaliteiten ervan op hun waarde te schatten en er een nuttig gebruik van te maken. Bert Maes doet al vele jaren onderzoek naar de echte wilde bomen en struiken in ons land. Ze vormen nog geen 5% van de bossen en houtwallen, maar geven ons veel en onverwachte informatie. Mede dankzij recent archeobotanisch- en DNA- onderzoek is er een hele nieuwe wereld ontsloten.

Bert Maes