Maandag 17 maart. Bewoningsresten in het plangebied Aarle in de Gemeente Best

In het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 heeft Archol BV uit Leiden een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Aarle in de Gemeente Best, waar in de toekomst nieuwbouwwoningen gerealiseerd gaan worden. In totaal is bij het archeologisch onderzoek ongeveer 12 hectare vlakdekkend onderzocht. Hierbij zijn bewoningsresten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen blootgelegd. Tijdens de lezing wordt ingegaan op de bewoningsresten uit de ijzertijd en Romeinse tijd. In totaal zijn uit beide perioden ruim 45 huisplattegronden en bijgebouwen aangetroffen. Daarnaast zijn meer dan 10 waterputten gevonden. Opvallend is de uitstekende conserveringstoestand van de houten putbekistingen en de vondst van een aantal houten voorwerpen in de opgevulde putten. Als laatste bleek in het oosten een klein grafveld uit de midden- of late ijzertijd aanwezig.

Adrie Tol