Woensdag 2 april 2014. Hout uit archeologische opgravingen.

Hout is misschien wel de belangrijkste grondstof geweest in het verleden. Hout werd gebruikt als brandhout, bouwhout, voor het maken van keukengerei, schoeisel, speelgoed, etc. In deze lezing komen de verschillende aspecten van hout aan bod. Maar ook vragen zoals: wanneer blijft hout bewaard? Hoe wordt het geborgen en geconserveerd? En, hoe gaan we om met de informatie uit houtopgravingen? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (hout uit archeologische context, uit prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen) wordt het houtgebruik en de houtbewerking in beeld gebracht. De experimentele archeologie maakt het mogelijk om onze ideeën hierover te toetsen.

heiloo-300x201