Maandag, 19 mei 2014: Nijmegen in de Karolingische tijd: de palts en zijn omgeving.

Op het Valkhof in Nijmegen laat Karel de Grote één van zijn mooiste paltsen bouwen. Deze palts wordt al in 777 voor het eerst genoemd. In de lezing wordt ingegaan op vroegmiddeleeuws Nijmegen en dan met name de opgravingen op en bij het Valkhof. Hierbij komen een aantal vragen aan bod. Welke factoren hebben bijvoorbeeld een rol gespeeld bij de locatiekeuze van de palts? Wat was de impact van de palts op de rurale omgeving in economische zin? En hoe verhoudt het middeleeuwse verstedelijkingsproces van Nijmegen zich tot de aanwezigheid van de palts?