Woensdag 9 september 2015: ‘Vergeten Bandkeramiek’

 Vergeten Bandkeramiek: Een Odyssee naar de oudste Neolithische bewoning in Nederland

De nieuwe Steentijd wordt gekenmerkt door de overgang van een nomadisch bestaan waarbij jagers-verzamelaars door het landschap trekken op een vast bestaan waarbij groepen mensen op een vaste plek blijven wonen en akkers aanlegden. In Nederlands Zuid-Limburg wordt dit vertegenwoordigd door de dragers van de Lineair Bandkeramische cultuur rond 5300 v. Chr. De bandkeramische cultuur luidde een tijdperk in dat uiteindelijk heeft geresulteerd tot de huidige moderne samenleving, zij het op een primitiever niveau.

In de lezing zullen alle kenmerken van de bandkeramische cultuur de revue passeren. Hoe en waar woonden de eerste boeren, welke gewassen aten ze, hoe maakten ze hun aardewerk, hoe ziet dat aardewerk er uit, welke gereedschappen hanteerden ze, hoe werden ze begraven? Kortom alle aspecten van het dagelijkse leven van de bandkeramische boer en boerin. Wat waren dit nu voor mensen? Vredelievend of toch niet schuchter voor een robbertje vechten. De boer in haar primitieve vorm.

IMG 2709