Zaterdag 13 juni 2015: 'Romeins aardewerk uit Zuid-Holland (hands-on)

Bij opgravingen van Romeinse vindplaatsen in Nederland worden altijd grote hoeveelheden scherven gevonden. Wat doen archeologen nou met dat aardewerk? Wat kunnen ze daaruit leren? Ester van der Linden, archeoloog en aardewerkspecialist laat zien wat het vondstmateriaal ons kan vertellen over de bewoners van Zuid-Holland in de Romeinse tijd. Daarbij zal ze niet alleen een lezing houden, maar ook de Romeinse scherven efl op tafel te leggen.

DSC01239