Woensdag 22 april 2015: De Middeleeuwse stad als geboortegrond

De sterk verstedelijkte samenleving in een gebied dat vanaf de late Middeleeuwen slechts kon bestaan bij de gratie van internationale handel heeft mentale uitrustingen gekweekt, die daarbij het best van pas komen: zucht naar pragmatiek, nuchterheid, zelfredzaamheid, zuinigheid, tolerantie, ondernemingszin en een diep wantrouwen tegenover autoritaire praalzucht, heldenverering, verbeelding, aanstellerij en opzichtig gedrag in het algemeen. Dat pakket is vanaf de veertiende eeuw ontwikkeld in de stedelijke koopmanscultuur van de Lage Landen. Veel daarvan is nog terug te vinden in de huidige Nederlandse samenleving. Maar hoe kwamen die zelfverklaarde deugden tot uiting in het dagelijkse leven in de middeleeuwse stad?

foto pleij