Woensdag 4 maart 2015: Duistere tijden

Jan van Aken schrijft zijn verhalen bij voorkeur over tijden waarvan niet heel veel bekend is, momenteel richt hij zich weer op de middeleeuwen met een vervolg op zijn boek uit 2001, ‘De Valse Dageraad’ dat in de 10e en 11e eeuw speelt. ‘Het verworpen lichaam’ is de naam van dit boek en het toneel is Frankrijk net voor de eerste Jahrtausendwende. Een ander boek in voorbereiding, deels al gepubliceerd, heet ‘De Giftige Maagd’ en de tijd van handeling is de Merovingische tijd. In zijn lezing zal Jan van Aken ingaan op zijn fascinatie voor duistere tijden, over zijn bronnen en het onderzoek. Hoe betrouwbaar is het beeld dat wij hebben van een tijd en hoever kun je gaan met het invullen van de lege plekken op de kaart van onze kennis?

janaken