Zaterdag 7 februari 2015: Immaterieel erfgoed en het museum: hoe kan Archeon bijdragen aan het levensvatbaar houden van tradities en rituelen?

Immaterieel erfgoed is een abstracte term maar in de dagelijkse praktijk weet iedereen waar het over gaat: de tradities en rituelen van het dagelijks leven, vroeger ook wel volkscultuur genoemd. Ook een museum als Archeon besteedt er aandacht aan, bijvoorbeeld aan de wooncultuur en de eetcultuur in vroeger tijden. UNESCO wil dergelijke tradities levensvatbaar houden voor de toekomst. Ook musea als Archeon hebben hierin een rol, vanwege hun kennis over de geschiedenis maar ook omdat ze deze kennis op een toegankelijke manier voor een breed publiek kunnen presenteren. Enkele jaren geleden ondertekende Nederland de UNESCO conventie ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed. Wat kan Archeon voor deze conventie betekenen? En wat kan deze UNESCO conventie betekenen voor Archeon?

albert