Woensdag 7 januari 2015: Landweren; laat-middeleeuwse verdedigingslinies

Door de tijd heen heeft de mens getracht zich te beschermen tegen vijanden. Hij bouwde versterkte huizen en wierp barrières op: rondom woonplaatsen maar ook rondom grote gebieden. De Romeinen hadden de Limes, de Republiek der Verenigde Nederlanden had de Waterlinie, het 20e eeuwse Nederland de Grebbelinie, en in de late middeleeuwen wierp men hier ten lande landweren op rondom de vorstendommen en de stedelijke landerijen.
Deze linies van wallen en grachten vormden gesloten systemen die de verdediger in staat stelde het terrein naar zijn hand te zetten en tevens de doorgangen te controleren. Op de wal werd vaak een ondoordringbare haag aangeplant en soms werden er wachthuizen en -torens langs de linie gebouwd. De aanleg van landweren ging met grote moeite gepaard, het was een klus die door de lokale inwoners geklaard werd. En het waren dezelfde burgers die daarna de vijand bevochten op die landweren, ten einde hun have en goed te beschermen.

bertus