Woensdag 6 april 2016: ‘EEN EN EEN IS DRIE’ Community archeology en de inzet van vrijwilligers.

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
Spreker: Dr. Yvonne Lammers, Echo Tekst & Presentatie

In samenwerking met Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing.
Aanmelden kan t.z.t. via de website van de VVvA: http://www.vrienden-archeon.nl/

lammers IMG 20150613 213010''EEN EN EEN IS DRIE' Community archeology en de inzet van vrijwilligers.' 
Heel veel mensen zijn op allerlei verschillende niveaus geïnteresseerd in het verleden. Sommigen houden er zich beroepsmatig mee bezig, andere besteden een groot deel van hun vrije tijd aan het helpen in musea of op opgravingen. Voorheen werd vaak gezegd dat hier sprake is van een spanningsveld en dat vrijwilligers een 'bedreiging' zouden vormen voor mensen met een betaalde baan. De laatste jaren is echter het besef gegroeid dat het verleden aan iedereen toebehoort en dat de archeologie en de museumwereld dus niet zijn voorbehouden aan de 'professionals'. Deze trend wordt 'community archaeology’ genoemd, waarbij het publiek in de breedste zin van het woord nauwer betrokken wordt bij de uitvoering van de archeologie, in het veld, maar ook in de presentatie van vondsten of het nabootsen van het verleden. Steeds vaker worden de handen van vrijwilligers en professionals ineen geslagen. Dit leidt niet alleen tot een beter eindresultaat, maar heeft daarnaast ook nog een grotere maatschappelijke relevantie. In deze lezing zal ik aan de hand van enkele voorbeelden laten zien hoe samenwerking tussen vrijwilligers en professionals juist kan leiden tot een meerwaarde.

ZBGV-Coppelmans