Woensdag 11 mei 2016: Ontwikkeling van het vroeg-Jodendom en vroeg-Christendom

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
Spreker: Drs. Jona Lendering, historicus van Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit van Amsterdam, mede oprichter van Livius Onderwijs.

In samenwerking met Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing.
Aanmelden kan t.z.t. via de website van de VVvA: http://www.vrienden-archeon.nl/

lenderink jona uch'"DE JOODSE JEZUS" Waarom was de historische Jezus geen Christen maar een Jood?"' 
Een van de stuitendste clichés uit het oudheidkundig onderzoek is dat de historische Jezus geen Christen was maar een Jood. De echte vraag is natuurlijk wat daarmee bedoeld kan zijn, want het Jodendom was destijds nogal pluriform. Dat lijkt simpel, maar veel moderne boeken houden vast aan de zwaartepunten uit de Christelijke traditie, en tonen geen Jezus die voor zijn tijdgenoot als Jood herkenbaar zou zijn geweest.
In deze lezing probeert Jona Lendering daar verandering in te brengen. Hij gaat in op de halachische vraagstukken die Jezus behandeld moet hebben, gebruikmakend van bijvoorbeeld de Dode Zee-rollen. Dat levert een heel andere Jezus op dan we gewend zijn, een die is ontdaan van zijn christelijke bagage.