Woensdag 5 oktober 2016: De groei van een slapend middeleeuws stadje

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
Spreker: Dr. Roos van Oosten archeoloog en docent middeleeuwse en stadsarcheologie aan de universiteit Leiden.

In samenwerking met Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing.
Aanmelden kan t.z.t. via de website van de VVvA: http://www.vrienden-archeon.nl/

'DE VERANDERENDE HOLLANDSE STAD IN DE 14E EEUW: vanuit archeologisch perspectief' 
De Hollandse steden waren omstreeks 1300 nog vrij klein. Een nederzetting was weliswaar voorzien van stadspoorten, stadsgrachten stadswallen of stadsmuren, maar nog heel wat de stedelijke bewoners waren zelf nog boer of waren in hoge mate mate betrokken bij het agrarisch bedrijf. In de loop van de 14de eeuw groeiden de steden in inwoneraantal en transformeerden de 'ommuurde dorpen' in echte steden. Het urbanisatieproces is archeologisch goed zichtbaar en in deze lezing wordt stilgestaan bij de ontwikkeling in de huizenbouw en de veranderingen in de organisatie van de ambachtelijke productie.

Archeologe en historica Roos van Oosten over beerputten  foto door Hielco Kuipers 06012016-025