Maandag 18 januari 2016: Graven naar Graven/De dood in archeologisch Zuid-Holland

awnginkel1

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur (het museum bij de ingang van Archeon, Archeonlaan 1)
Spreker: Evert van Ginkel, TGV teksten en presentatie

In samenwerking met Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de AWN u uit voor een interessante lezing.
'Graven naar graven/De dood in Archeologisch Zuid-Holland' 

Er zijn weinig archeologische resten die zo tot de verbeelding spreken als de overblijfselen van de mens zelf. Ze worden bij opgravingen gevonden in alle mogelijke variaties en uit alle mogelijke perioden. Uit Zuid-Holland is een hele reeks begravingen bekend van Mesolithicum tot Nieuwste Tijd. Ze vertellen allemaal een eigen verhaal, vaak dramatisch, altijd menselijk. Deze lezing geeft een overzicht van het graven naar graven in onze provincie.