Woensdag 1 februari 2017: The Nature of Investing

Lezing op woensdag 1 februari 2017 in het Archeologiehuis.
Aanvang: 20:00 uur, zaal open: 19:30 uur

Museumpark Archeon en de Ver. Vrienden van Archeon nodigen u uit voor de lezing van mr. Ad Faasse, mede-oprichter van de coöperatie Groene Hart Energie u.a., gastdocent en mede-initiatiefnemer van de op te richten Biomimicry Akademie in Rotterdam e.o.

''The Nature of investing'', Veerkrachtige investering strategieën via Biomimicry
De titel van de lezing is ontleend aan het gelijknamige boek van Katherine Collins, een (voormalig) bankier op Wall Street. Uit reacties op dit boek kwam de stelling naar voren “De natuur is onze ultieme leraar en een krachtige bron van wijsheid en veerkracht.” Collins zocht aansluiting bij de manier waarop bijen hun leven inrichten. Bijen verzamelen informatie in de omgeving waarin zij vertoeven. Als zij terugkomen bij het volk delen zij die kennis actief en zonder waardeoordeel.
Faasse gaat in op de uitgangspunten van dit boek en plaatst dit naast voorbeelden uit onze leefomgeving. Daarin maakt hij een uitstap naar de zogenaamde “blauwe economie”, een manier van produceren en consumeren die ontleend is aan natuurlijke systemen.

OVER DE SPREKER.
Mr. Ad Faasse is medeoprichter van de coöperatie Groene Hart Energie u.a. Deze coöperatie heeft tot doel om een duurzame energiehuishouding in het Groene Hart tot stand te brengen. Daarnaast is hij gastdocent aan o.a. de Universiteit van Gdansk. Daarbij gaat het vooral over de inrichting van onze economie en de gevolgen daarvan voor de mensheid en de natuur. Hij is mede-initiatiefnemer van de binnenkort op te richten Biomimicry Akademie. Ad Faasse heeft rechten gestudeerd met als specifiek aandachtsgebied aansprakelijkheid voor milieuschade.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Aanmelden graag vóór 28 januari via de AANMELDEN button in deze link.