Dinsdag 7 maart 2017: De Zwammerdamschepen - iconen van de Romeinse Rijndelta

Lezing op dinsdag 7 maart in het Archeologiehuis.
Aanvang: 20:00 uur, zaal open: 19:30 uur

Museumpark Archeon en de Ver. Vrienden van Archeon nodigen u uit voor de lezing van drs. Tom Hazenberg:

“DE ZWAMMERDAM-SCHEPEN” Iconen van de Romeinse Rijndelta
Door opgravingen in de oevers van de Oude Rijn zijn de laatste decennia veel schepen uit de Romeinse tijd boven komen drijven. Vrachtschepen bevoeren de Rijn om de troepen langs de limes te bevoorraden. Ze vervoerden ladingen uit het hele Romeinse rijksgebied en daarbuiten. De wijd vertakte waterinfrastructuur was volledig ingericht om deze schepen ruim baan te geven: de Rijn met de talloze zijriviertjes, het Kanaal van Corbulo als de verbinding naar de Maasmonding, het Helinium, en natuurlijk de Noordzee, waar de lading werd overgeslagen naar zeeschepen. De archeologische resten van het type ''Zwammerdamschip'' zijn een goede getuige van de organisatie van de Rijndelta en het leven aan de Noordgrens van het Romeinse Rijk.

OVER DE SPREKER.
Drs. Tom Hazenberg heeft Klassieke talen en Archeologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In de jaren ’90 heeft hij opgravingen geleid waaronder Leiden-Roomburg en Houten. Later onder andere ook de opgravingen van het Romeinse Castellum en het schip de Woerden 7. Sinds 15 jaar is hij directeur van Hazenberg Archeologie, dat naast onderzoek en advies ook projecten ontwikkelt waarin archeologie een maatschappelijke bijdrage levert. Het recent geopende Limes Bezoekerscentrum NIGVM PVLLVM in een zorginstelling in Zwammerdam is hier een voorbeeld van. Het logisch vervolg op de ontwikkeling van de plaats van ontdekking van de Zwammerdamschepen, is de restauratie en presentatie van de scheepsresten zelf. Dit te realiseren in Archeon, is een onderneming van Hazenberg. Van zijn hand is tevens het boek 'Varen op de Romeinse Rijn’.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aanmelden graag vóór 5 maart via deze link.