Woensdag 3 mei 2017: De strijd om West Frisia

Lezing op woensdag 3 mei in het Archeologiehuis. Aanvang: 20:00 uur, zaal open: 19:30 uur
Museumpark Archeon en de Ver. Vrienden van Archeon nodigen u uit voor de lezing van dr. Kees Nieuwenhuijsen.

“STRIJD OM WEST-FRISIA” De Slag bij Vlaardingen in 1018 en het ontstaan van het graafschap Holland.
In april 2016 verscheen het boek ‘Strijd om West- Frisia’. Daarin wordt de militaire en politieke verwikkelingen in westelijk Nederland, het latere graafschap Holland, in de jaren 900 tot 1100 beschreven. Deze twee eeuwen, tussen de Vikingtijd en de Kruistochten, vormen een belangrijke maar onderbelichte periode in de vaderlandse geschiedenis.
Dr. Kees Nieuwenhuijsen gaat dieper in op de Slag bij Vlaardingen, één van de vele enerverende gebeurtenissen uit het boek. In het jaar 1018 stuurden de Duitse keizer en de bisschop van Utrecht een grote oorlogsvloot naar Vlaardingen om daar de opstandige graaf Dirk III tot de orde te roepen. Het professionele leger werd echter genadeloos afgeslacht door de Vlaardingers. Dankzij recent archeologisch onderzoek weten we meer over het terrein en kunnen we een reconstructie van de strijd maken. De lezing gaat ook in op de aanleiding tot en de politieke gevolgen van de Slag bij Vlaardingen.

OVER DE SPREKER
Dr. Kees Nieuwenhuijsen werd in 1954 geboren in Vlaardingen, studeerde biologie in Utrecht en Rotterdam en is werkzaam als informatieanalist. Hij is amateurhistoricus en enthousiast re-enactor. In die laatste hoedanigheid is hij ook regelmatig in Archeon actief.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aanmelden graag voor 1 mei via de ze link.De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aanmelden graag voor 1 mei via de ze link.