Dinsdag 12 september 2017: Van hand tot hand, handschoenen, wanten en wapenhanden van vóór 1700

Lezing op dinsdag 12 september in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open: 19:30 uur.
Museumpark Archeon en de Ver. Vrienden van Archeon nodigen u uit voor de lezing van dr. Annemarieke Willemse.

“Van hand tot hand” Handschoenen, wanten en wapenhanden van voor 1700
Van de hand van dr. Annemarieke Willemse is een boek verschenen. De informatie daaruit is ge-baseerd op honderden opgegraven, bovengronds bewaarde en afbeeldingen van handschoenen. Willemsen bestudeerde al deze handbedekkingen en vertelt hoe ze werden en door wie. Militaire handschoenen, handschoenen voor sport en spel en handschoenen als symbool van waardigheid komen allemaal aan bod.

OVER DE SPREKER
Dr. Annemarieke Willemsen studeerde Kunstgeschiedenis & Archeologie in Nijmegen en promo-veerde in 1998 op laatmiddeleeuws kinderspeelgoed. Sinds 1999 is Willemsen als conservator ver-bonden aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Daar is ze verantwoordelijk voor alle vond-sten van eigen bodem van na de Romeinse Tijd. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar de materiele cultuur en het dagelijks leven in de middeleeuwen, met nadruk op kind, spel, onderwijs en mode in het verleden.
Tijdens de pauze kunt het boek voor €19,50 euro kopen en zal dr. Annemarieke Willemsen uw boek signeren.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aanmelden graag vóór 11 september via dze link.