Maandag 21 augustus: De mijlpalen van Rijswijk

Lezing op maandag 21 augustus in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur.
Museumpark Archeon en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Rijnstreek nodigen u uit voor de lezing van Dé Steures.

De mijlpalen van Rijswijk
Het onderwerp van de lezing is tentoongesteld in Archeologiehuis Zuid-Holland, waar ook de lezing gegeven wordt. In Rijswijk werd in 1963 al een versleepte mijlpaal gevonden, die zich nu in het RMO bevindt. De tweede paal werd in december 2005 op de oorspronkelijke plaats gevonden, op de hoek van de Winston Churchilllaan en de Huis te Landelaan. De zes bewaard gebleven regels van de inscriptie vermelden de naam en titels van keizer Caracalla. Een vergelijking met de vier mijlpalen van het Wateringse Veld komt aan de orde. En waar haalden de makers al die precieze informatie over ’s keizers functies vandaan? Dr. D.C. Steures is klassiek archeoloog, en voorzitter en lezingencoördinator van AWN 6 Rijnstreek. Op de foto met de redacteur van zijn boek over Laat-Romeins Nijmegen, dr. Annelies Koster.

AWN21augustus1AWN21augustus2