20 maart 2019 - Ruurd Kok : Oorlogssporen in duin en polder. Archeologisch onderzoek van Duitse verdedigingslinies in Zuid-Holland

Veel mensen zullen weten dat de Duitse bezetter tijdens WOII een verdedigingslinie heeft aangelegd langs de kust: de Atlantikwall. Op veel plaatsen vormen bunkers daarvan de stille getuigen. Minder bekend is dat tijdens de oorlog ook in het achterland verschillende verdedigingslinies werden aangelegd. Zo liep dwars door Zuid-Holland een linie van ondergelopen land, de Vordere Wasserstellung.

Afgelopen jaren hebben archeologen op verschillende plekken onderzoek gedaan naar resten van deze Duitse verdedigingswerken. Daarbij gaat de aandacht niet zozeer naar de betonnen bouw- werken, maar veel meer naar de sporen die bewaard zijn gebleven van loopgraven en stellingen. Deze sporen zijn op veel plaatsen nog zichtbaar in het landschap. Hoe zien deze sporen eruit en welk verhaal kunnen ze vertellen? Na de lezing kijkt u met andere ogen naar de duinen en de polders.

20 03 2019lezingRuurdKokRuurd Kok (Amsterdam, 1969) studeerde prehistorie en archeologie in Leiden en werkte achtereenvolgens als gemeentelijk archeoloog in Gouda, als provinciaal archeoloog in Utrecht en als senior-beleidsadviseur bij RAAP Archeologisch Adviesbureau in Leiden. Hij heeft zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van archeologisch onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog. In 2018 was hij projectleider van de tentoonstelling ‘Drakentanden in de Duinen’, die tot juli 2019 is te zien in het Archeologiehuis Zuid Holland in Archeon. Sinds 2019 is hij werkzaam als archeologiedocent bij Saxion Hogeschool in Deventer. Daarnaast schrijft hij als freelance-journalist en werkt hij aan een publicatie over oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur in Nederland.

Over de tentoonstelling
Tot begin juli is in het Archeologiehuis Zuid-Holland nog de tentoonstelling Drakentanden in de Duinen. Sporen van de Atlantikwall te zien. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de archeologische sporen uit de Tweede Wereldoorlog in de Duitse kustverdedigingslinie. In het kader van deze tentoonstelling organiseert Erfgoedhuis Zuid-Holland in het voorjaar drie lezingen. De lezingen worden verzorgd door experts op het gebied van (onder meer) WOII-archeologie en hebben elk een andere invalshoek.

Aanmelden
De lezingen vinden plaats in het Archeologiehuis Zuid-Holland, Archeonlaan 1-A, 2408 ZB Alphen aan den Rijn. De lezingen zijn gratis te bezoeken, wel dient u zich aan te melden. Na aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging van deelname. De zaal is open om 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

Drakentanden in de Duinen. Sporen van de Atlantikwall is ontwikkeld in het kader van de Erfgoedlijn Atlantikwall. De tentoonstelling en het nevenprogramma  wordt financieel mede mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland, het Erfgoedfonds van de gemeente Alphen aan den Rijn en de J.E. Jurriaanse Stichting.

 20 03 2019lezing