6 februari 2019 - Kees Neisingh : De Atlantikwall in Zuid-Holland, ook in het Groene Hart?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de Duitse bezetter, die West-Europa in zijn macht had, bevreesd voor een Geallieerde Invasie. De Atlantische- en Noordzeekust van Noord-Noorwegen tot aan de Frans-Spaanse grens werd in staat van verdediging gebracht, voorzien van zwaar geschut, radarstations, mijnenvelden, infanterie, enz. In de lezing wordt het ontstaan van de Atlantikwall uiteengezet, gevolgd door de systematische opzet van deze twintigste-eeuwse variant van de Chinese Muur. De kust van Zuid-Holland wordt nader besproken, waarna de vraag wordt gesteld, wat er in het Groene Hart van de provincie allemaal passeerde.

Kees Neisingh (1944) diende veertig jaar als beroepsofficier bij de Koninklijke luchtmacht en de Koninklijke marechaussee. Na zijn pensionering stortte hij zich vrijwel fulltime op zijn al langer bestaande interesse voor de Duitse verdedigingswerken in Nederland. Hij publiceerde daar over. Hij is voorzitter van de landelijke Stichting Menno van Coehoorn, die zich ten doel stelt verdedigingswerken uit alle tijden te behouden en toegankelijk te maken.

STICHTING MENNO VAN COEHOORN, OPGERICHT 18 APRIL 1932 BESCHERMHEER PROF. MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN

Aanmelden (gratis)

6 februari 2019, 20.00-22.00
Deur open vanaf 19:30

lezingatlantikwall 6feb