6 maart 2019 - Marijn Stolk : Migratie en identiteit in Amsterdams Gouden Eeuw.

Onderzoek naar de bewoners van

het Waterlooplein aan de hand van de archeologische vondsten
In de jaren ’80 werden onder het Waterlooplein in Amsterdam de resten van circa 100 huizen met bijbehorende beerputten opgegraven. De vondsten uit deze beerputten vormen een ware schat aan informatie voor archeologen en zijn momenteel onderwerp van een uitgebreid onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het Joods Historisch museum.

Marijn Stolk, die als PhD betrokken is bij de analyse van het vondstmateriaal, zal in deze lezing alvast een deel van resultaten van het onderzoek presenteren. Haar onderzoek richt zich op het bestuderen van de identiteit en cultuur van de voormalige bewoners van het Waterlooplein aan de hand van de materiële cultuur. Bijzonder aan de wijk is namelijk dat zich hier al rond 1600 migranten vestigden uit verschillende gebieden in Europa, waaronder bijvoorbeeld Portugese Joden en Scandinavische arbeiders.

Marijn Stolk behaalde haar Research Master in Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en maakte zowel tijdens als na haar studie deel uit van diverse grote opgravingen in Nederland en Italië. Momenteel is zij promovenda binnen de afdeling Archeologie van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archeology aan de Universiteit van Amsterdam..

Aanmelden (gratis)

6 maart 2019, 20.00-22.00
Deur open vanaf 19:30

lezing6mrt