5 juni 2019 - Karen Jeneson : Terug naar de thermen.

Het nieuwe verhaal van het Romeinse badhuis in Heerlen.

Het best bewaarde Romeinse gebouw van Nederland staat in Heerlen. Hier zijn de resten van een publiek badhuis al sinds 1977 te bewonderen in het Thermenmuseum. Dit badhuis is volledig gereconstrueerd in Archeon. Na de verschijning van de uitwerking van de opgraving van 1940/41 (Van Giffen, 1948) is lange tijd aangenomen dat het verhaal van het badhuis bekend en compleet was. Maar er bleek nog een heleboel onuitgewerkt materiaal te liggen in het depot van het museum. Zo waren veel vondsten van 1940/41 niet nader bestudeerd. En de omvangrijke ROBopgravingen direct rond het badhuis van de jaren ‘’50 waren nog helemaal niet uitgewerkt. Daarom is in 2016 begonnen met een grootschalig onderzoek naar alle vondsten en sporen van het Thermenterrein. Er zijn bovendien nog een paar proefsleuven in de buitenruimtes van het badhuis gegraven. De resultaten van dit bijzondere onderzoeksproject, dat onderdeel uitmaakte van de restauratie van de thermen, zullen in deze lezing worden gepresenteerd.

Karen Jeneson (1966) heeft Provinciaal-Romeinse archeologie gestudeerd aan de VU Amsterdam. In 2013 is zij gepromoveerd op het Romeinse villalandschap tussen Tongeren en Keulen. Ze is sinds 2010 als conservator aan het Thermenmuseum in Heerlen werkzaam.

Aamelden (gratis)

5 juni 2019, 20.00-22.00
Deur open vanaf 19:30

lezing5juni