4 november 2020 - Henk van der Velde: Hunebedbouwers

Lezing op woensdag 4 november 2020 in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.
In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Dr. Henk van der Velde, hoofd archeologie bij  ADC ArcheoProjecten (Amersfoort).

  

Van de doden naar de levenden.
Hoe reconstrueren we het dagelijks leven uit de tijd van de hunebedbouwers?

Inhoud van de lezing
In 2015 werden archeologen van ADC ArcheoProjecten verrast door de vondst van een grafveld uit de periode van de hunebedbouwers (trechterbekercultuur -3450-2750 v. Chr.). Iets dergelijks was nog nooit gevonden in Noordwest-Europa en de 140 aangetroffen graven boden dan ook een bijzondere gelegenheid om meer te weten te komen over de eerste landbouwcultuur van het noorden van Nederland. Vanaf die periode is een groep onderzoekers minutieus bezig geweest om alle archeologische vondsten te besschrijven en vergelijken, hierin gesteund door een financiering van NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).  Maar hoe doe je dat, het dagelijks leven van een groep van 5000 jaar geleden reconstrueren aan de hand van grafvondsten? In deze lezing wordt stil gestaan bij de opgraving, het proces van onderzoek,  de resultaten en de bijzondere betekenis daar van voor onze kennis over de Nederlandse prehistorie.

Over de spreker
Henk van der Velde studeerde archeologie en geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waar hij in 2011 ook promoveerde op een onderzoek naar de langetermijngeschiedenis van het Oostnederlandse landschap. Sinds 1998 werkt hij voor ADC ArcheoProjecten (Amersfoort), een bedrijf in de archeologie. De afgelopen jaren leidde hij diverse bijzndere archeologische projecten in binnen- en buitenland waarvan Dalfsen er een van is.                       

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Meld je (gratis) aan