9 september 2020 - Wouter Vos: Baden op z'n Romeins

Lezing op woensdag 9 september in het Badhuis van Archeon. Aanvang 19:00 uur, Museumkaart geldig.
In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door dr. Wouter Vos.

Baden op z’n Romeins in Coriovallum
De resultaten van het nieuwe onderzoek naar de thermae van Heerlen

Inhoud van de lezing
In het centrum van Heerlen bevinden zich de restanten van een Romeins publiek badhuis. Het is het best-bewaarde gebouw uit de Romeinse tijd van Nederland. In 2015 werd duidelijk dat er nog veel open vragen waren met betrekking tot het gebouw en het gebruik ervan. Alleen al de exacte bouwdatum was niet eenduidig vastgesteld door vroegere onderzoekers. Maar ook kwesties als de watervoorziening, het functioneren van het gebouw en de mogelijke verbouwingen waren eigenlijk nog voor velerlei uitleg open. Een uitgebreide restauratie van de thermen in 2017/18 vormde aanleiding om grootschalig archeologisch onderzoek naar het badhuis, de vondsten en de directe omgeving te starten. Inmiddels is het onderzoek, uitgevoerd door een team van onderzoekers uit binnen- en buitenland, afgerond. De nieuwe wetenschappelijke publicatie is recent verschenen.

In deze lezing komt het nieuwe onderzoek en alle onderzoeksresultaten uitgebreid aan bod en kan eindelijk het nieuwe verhaal van het badhuis én haar omgeving verteld worden.

Over de spreker
Wouter Vos heeft als specialisatie de Romeinse tijd, en ervaring langs zowel de limes (Valkenburg, Alphen aan den Rijn, Woerden, Vleuten, Vechten) als op het Romeinse platteland (Wijk bij Duurstede, Houten, Monster, Beneden Leeuwen, Harmelerwaard). Zijn interesse ligt bij militaire installaties (castella, vici, wegen, etc.), huisplattegronden en scheepvaart. Hij promoveerde in 2009 op landelijke nederzettingen in het Kromme-Rijngebied.

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Meld je hier aan.