19 augustus 2020 - Marc Dorst: Franciscanen

Lezing en bezoek klooster op woensdag 19 augustus in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. In samenwerking met Museumpark Archeon nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing en kloosterbezoek door dr. Marc Dorst.

  

“Franciscaners op de Voorstraat”
Het minderbroederklooster in Dordrecht en het klooster in Archeon

Inhoud van de lezing
Tussen 1246 en 1572 was het Dordtse Minderbroederklooster één van de belangrijkste instituten in de stad. Voor het stedelijke bestuur en de gilden werden er officiele documenten bezegeld, gekopieerd en bewaard. Daarnaast voelde de stedelijke burger zich sterk aangetrokken tot het gedachtegoed van de Fransicaner bedelorde en liet zich graag binnen het klooster begraven. Lange tijd was er weinig bekend over het Dordtse Minderbroederklooster. De meeste geschreven bronnen over het klooster zijn verloren gegaan en ook van het kloostercomplex zelf is bovengronds niets bewaard gebleven. Echter, in 1982 konden na een brand de ondergrondse resten door de archeologische rijksdienst ROB worden onderzocht. Tussen 1982 en 1985 zijn uit verschillende bouwfases kloosterkerken, kloostergangen, kapittelhuizen en talloze graven aan het licht gekomen. Ook bleken er ook fraaie mozaiekvloeren en met religieuze fresco's beschilderde grafkelders aanwezig te zijn en werden er enkele mooie en unieke voorwerpen opgegraven. Het belang van de vindplaats was al tijdens de opgraving duidelijk en onder andere erkend door de reconstructie van één van de gebouwen in Archeon. Tussen 2014 en 2018 is door het vakteam erfgoed van de gemeente Dordrecht de versnipperde informatie van de opgraving opnieuw bij elkaar gebracht en gerapporteerd. Dit leverde in 2018 een verslag op waarin alle informatie uit de opgraving van het kloostercomplex is beschreven.       

Over de spreker
Marc Dorst (Groningen, 1971) studeerde archeologie in Leiden. Hij werkte tussen 2000 en 2008 bij commerciële archeologische bedrijven en de archeologische dienst van de gemeente Rotterdam. Sinds 2008 is hij werkzaam als archeoloog bij het vakteam erfgoed van de gemeente Dordrecht. Hij houdt zich bezig met de uitvoer van archeologisch veldwerk en de rapportage, onder andere die van het onderzoek naar het Dordtse Minderbroederklooster.          

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. 

Meld je hier aan.