4 maart 2020 - Janneke Zuyderwijk: Wolven en slakken op de Veluwe

Lezing en bezoek klooster op woensdag 4 maart 2020 in het Archeologiehuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.
In samenwerking met Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland nodigt de V.V.v.A. u uit voor een interessante lezing door Dr. Janneke Zuyderwijk archeoloog gemeente Apeldoorn.

  

“Wolven en slakken op de Veluwe”
nieuws over de grootschalige ijzerproductie in de vroege middeleeuwen

Inhoud van de lezing
Op de Veluwe is in de vroege middeleeuwen op grote schaal ijzer gemaakt uit klapperstenen. Deze ijzererts werd uitgegraven uit lange rijen met kuilen die nu nog zichtbaar zijn op de stuwwal. Grote hopen met het ijzerslak, het afval van ijzermaken zijn ook achtergebleven. Er is geschat dat hier zo'n 55 miljoen kilo ijzer gemaakt is in de vroege middeleeuwen.
In de lezing aandacht voor de archeologische overblijfselen van deze ijzerproductie. En welke inzichten er te halen zijn uit nieuwe gegevens van de laatste 10 jaar. En natuurlijk over de experimenten met ijzerovens, het smeden van wolven en roosten van klappersteen.
https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief/erfgoedinformatie-gemeente-apeldoorn https://www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/ijzerwinning-van-klapperstenen
https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/wolven-en-slakken

Over de spreker
Janneke Zuyderwyk werkt als archeoloog bij de gemeente Apeldoorn en geeft daarnaast demonstraties van vele ambachten waaronder ijzer maken op vroegmiddeleeuwse wijze. https://www.facebook.com/janneke.zuyderwyk

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Meld je hier aan.