Skip to main content

Nieuwe tentoonstelling: Strijd in de graventijd

Het Middeleeuwse graafschap Holland was een klein, maar onafhankelijk en welvarend land. Het was ook een land waar bijna voortdurend oorlog werd gevoerd. Er was bijna geen generatie Hollanders die opgroeide zonder dat er ergens strijd werd geleverd in het graafschap. Over die strijd gaat de tentoonstelling Strijd in de graventijd, die van mei tot  november te zien is in het Archeologiehuis Zuid-Holland in Alphen aan den Rijn. In deze tentoonstelling worden op aansprekende manier historische bronnen en archeologische vondsten, sommigen nog nooit eerder tentoongesteld, samengebrac

De tentoonstelling ‘Strijd in graventijd, oorlog in en om Holland, 1000-1500’ is een productie van P.A. Archeologisch Advies en Onderzoek en TGV Teksten en Presentatie. De educatieve luisterverhalen zijn ontwikkeld door Joost Vorst (AWN Rijnstreek) in samenwerking met Museumpark Archeon. In opdracht van de provincie Zuid-Holland coördineert het Erfgoedhuis de totstandkoming van tijdelijke tentoonstellingen in het Archeologiehuis Zuid-Holland.