Skip to main content

Organisatie

Het museum is tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking tussen het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en Archeon. De leiding van het Archeologiehuis Zuid-Holland berust bij het bestuur van de Stichting Museumpark Archeon. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale en regionale samenleving, inclusief ondernemers en wetenschappelijke instellingen. Hierin volgt de Stichting een bestuur-model, zoals gedefinieerd in de Governance Code Cultuur. 

Door diverse samenstelling van bestuursleden bezit het bestuur collectief een scala aan ervaringen, waaronder financiële, bestuurlijke, administratieve, leidinggevende, academische, museale en educatieve ervaring. De bestuursleden zijn zich bewust van de eventuele belangen die hun nevenactiviteiten opleveren en communiceren goed. Op basis van hun achtergrond is deze taakverdeling tot stand gekomen.

Informatie omtrent het beleid en de ANBI kunt U hier vinden.