Skip to main content

Website Archeologiehuis Zuid-Holland geheel vernieuwd & tentoonstelling ‘Leven langs de Limes – Alphen aan den Rijn’ digitaal te zien!

Vanaf heden is de website van het Archeologiehuis Zuid-Holland, het museum bij Archeon, geheel vernieuwd. In één oogopslag is voortaan te zien wanneer u het museum kunt bezoeken en wat er zoal te doen is. Bijzondere objecten uit de collectie en tijdelijke tentoonstellingen krijgen op de website speciale aandacht. Zo is de tentoonstelling over de Limes in Alphen aan den Rijn, die van 14 maart tot en met 28 juni te zien was in het Archeologiehuis, nu digitaal te bewonderen. Deze compleet digitale tentoonstelling is ronduit uniek!.

Archeologiehuis Zuid-Holland
Het Archeologiehuis Zuid-Holland, gevestigd bij Archeon in Alphen aan den Rijn, is het archeologisch museum van de provincie Zuid-Holland. In het Archeologiehuis zijn bijzondere archeologische vondsten uit de provincie te bewonderen, ondersteund met maquettes, reconstructies en audiovisuele presentaties.

2

Tentoonstelling
In de tentoonstelling 'Leven langs de Limes: Alphen aan den Rijn' staat het leven van de Romeinse soldaten in het fort in Alphen aan den Rijn centraal. Wie waren zij en wat deden ze de hele dag? Aan de hand van spectaculaire vondsten, die in belangrijke mate door vrijwilligers zijn verzameld, wordt hiervan een beeld geschetst. Klik hier om de tentoonstelling te zien!

De tentoonstelling is de eerste in een serie van vier die in het kader van de Erfgoedlijn Limes door de provincie Zuid-Holland mogelijk is gemaakt. Momenteel is er in het Archeologiehuis Zuid-Holland een tentoonstelling te zien over Voorburg, waar in de Romeinse tijd de stad Forum Hadriani lag. Volgend jaar zullen Limes-vondsten uit achtereenvolgens Bodegraven en Zwammerdam de revue passeren.

De Limes
Aan het begin van onze jaartelling viel het zuidelijke deel van Nederland onder Romeinse heerschappij. Na mislukte pogingen om ook Noord-Nederland en de rest van Duitsland te onderwerpen, kozen de Romeinen voor de Oude Rijn als noordgrens van hun rijk. Op de zuidoever van die rivier ontstond een uitgebreid systeem van forten en wachttorens. Dit werd gedurende drie eeuwen bevolkt door Romeinse soldaten, die zich van Katwijk aan Zee tot Millingen aan de Rijn inzetten om invallen van het 'barbaarse' volk ten noorden van de Rijn af te slaan. We noemen deze militaire zone de 'Limes', naar het Latijnse woord voor grens. De Limes is tegenwoordig het grootste archeologische monument van Europa.

1

  • Aangemaakt op .