Skip to main content

Strijd om West-Frisia - Lezing

Lezing op woensdag 3 mei in het Archeologiehuis | Aanvang: 20:00 uur, zaal open: 19:30 uur

De Vereniging Vrienden van Archeon en Museumpark Archeon en nodigen u uit voor de lezing van dr. Kees Nieuwenhuijsen.

“STRIJD OM WEST-FRISIA”

Over een bloedige veldslag om de hoek bij Alphen en het ontstaan van het graafschap Holland in de 11e eeuw. In april 2016 verscheen het boek ‘Strijd om West-Frisia’. Het beschrijft de militaire en politieke verwikkelingen in westelijk Nederland, het latere graafschap Holland, in de jaren 900 tot 1100. Deze twee eeuwen, tussen de Vikingtijd en de Kruistochten, vormen een belangrijke maar onderbelichte periode in de vaderlandse geschiedenis.

Dr. Kees Nieuwenhuijsen gaat dieper in op dit tijdperk dat gekenmerkt wordt door veldslagen en moordpartijen, maar ook door economische ontwikkeling en bloei. Hij zal in het bijzonder stilstaan bij het jaar 1025 toen er vlakbij Alphen aan den Rijn een bloedige veldslag plaatsvond tussen de legers van de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht. De uitkomst had grote consequenties voor de machtsverhouding tussen het graafschap en het bisdom. Kees zal u vertellen wat er precies gebeurde en hoe het komt dat deze belangrijke gebeurtenis in vergetelheid is geraakt.

 

Over de spreker

Dr. Kees Nieuwenhuijsen werd in 1954 geboren in Vlaardingen, studeerde biologie in Utrecht en Rotterdam en is werkzaam als informatieanalist. Hij is amateurhistoricus en enthousiast re-enactor. In die laatste hoedanigheid is hij ook regelmatig in Archeon actief. U kunt het door de schrijver gesigneerde boek in de pauze van de lezing kopen voor 20 euro, graag contant betalen..

De toegang tot de lezingen van de V.V.v.A is gratis, voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Aanmelden graag voor 1 mei via https://vrienden-archeon.nl/agenda/95-destrijd-om-west-frisia/registratie

  • Aangemaakt op .