Skip to main content

ICAHM 2021 jaarlijkse bijeenkomst

Archeologisch erfgoedbeheer: op weg naar een mensgerichte benadering

Het ICOMOS International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management (ICAHM*) organiseert de ICAHM Annual Meeting 2021 online in nauwe samenwerking met Nederlandse partners: Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development.

Deze bijeenkomst vindt plaats van 21 tot en met 25 juni en is gratis en voor iedereen toegankelijk. De focus van deze conferentie zal zoveel mogelijk liggen op uitwisseling en discussies. 's Ochtends en 's middags zijn er discussiesessies en presentaties waar deelnemers van over de hele wereld kunnen deelnemen.

De organisatie heeft op aangedrongen de Zwammerdamschepen aan de deelnemers van dit wereldcongres te laten zien. 

Zwammerdam 2 in Restauratiewerf

21 juni 2021
Live vanuit de Romeinse Restauratiewerf in Museumpark Archeon vertellen archeoloog Tom Hazenberg (curator Nationaal Romeins Scheepvaart Museum) en Tamar Leene (Programmamanager Limes Nederland) over de restauratie van de zes Romeinse Zwammerdamschepen. De restauratie van de Zwammerdam 2 is afgerond en het volledige schip is te bewonderen in de restauratiewerf. Tamar Leene zal een bijdrage leveren over het nominatiedossier van de Neder-Germaanse Limes.

24 juni 2021
Live vanuit Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM, Zwammerdam, de ontdekkingsplaats van de beroemde Zwammerdamschepen: over de koppeling van erfgoed en zorg. Dit bezoekerscentrum is een samenwerking tussen de zorginstelling Ipse de Bruggen en het romeinse limes netwerk van de provincie Zuid-Holland. Door: Archeoloog Tom Hazenberg (curator NIGRVM PVLLVM), Leen van Zwieten (Ipse de Bruggen, NIGRVM PVLLVM) en Bart Werink (student Saxion Hogeschool).

24 juni 2021
Presentatie ‘Universal Design in the development of the National Roman Maritime Museum’ wordt gegeven door archeoloog Tom Hazenberg (curator Nationaal Romeins Scheepvaart Museum) en Camila Michelini (Master of Museology)

Het volledige programma wordt 20 juni bekend gemaakt. Voor meer informatie, het programma en het aanmeldformulier kijk op http://icahm.icomos.org/2021-icahm-annual-meeting-registration/

*Over ICAHM
Het International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management (ICAHM) adviseert ICOMOS en het World Heritage Committee over zaken die betrekking hebben op alle aspecten van het beheer van archeologische vindplaatsen, landschappen en gerelateerde bronnen over de hele wereld. ICAHM werkt samen met internationale, nationale, regionale en lokale organisaties die gerelateerde doelen nastreven. ICAHM is uniek onder hen in zijn focus op de ontwikkeling en verspreiding van effectieve en efficiënte internationale normen en praktijken voor het beheer van culturele hulpbronnen.
  • Aangemaakt op .